ACTIVITIES

ไทยเบฟ+เยาวชนจิตอาสา ทำความสะอาดคลอง

2 ธันวาคม 2561…งานนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 หลัง Big Project ประจำปี River Festival 2018 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ถือเป็นโครงการต้นแบบของชุมชนริมน้ำ ที่จะร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ ให้กลับมามีทัศนียภาพสวยงาม และมีสายน้ำ ที่ใสสะอาดเช่นเดิมอย่างยั่งยืน

ปีนี้มีชาวบ้านในชุมชนริมน้ำที่มีจิตอาสา กำลังพลจากกองทัพเรือ กลุ่มพนักงานจิตอาสาของไทยเบฟ และ เยาวชนโครงการ Beta Young Entrepreneur รวมทั้งหมดกว่า 100 ชีวิต ได้นัดพบรวมตัวกันที่ลานมะขามบ้านหม้อ ชุมชนวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร สำหรับบรรยากาศตลอดการทำความสะอาดเป็นไปอย่างคึกคัก เหล่าจิตอาสาทุกคนล้วนขันแข็งร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาด และบำบัดน้ำเสียในคลองในชุมชนโดยใช้น้ำยา EM และ EM ball ที่สนับสนุนโดยบริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จ.ปราจีนบุรี

จิตสาอา “ปก-ศุภโชค ผึ่งผดุง” อายุ 20 ปี ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนึ่งในเยาวชนโครงการ Beta Young เผยความรู้สึกว่า “ผมเป็นเยาวชนที่อยู่ในโครงการ Beta Young ซึ่งเป็นหลักสูตรผู้ประกอบการเพื่อสังคม นอกจากเราจะประกอบธุรกิจแล้วเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันคืนประโยชน์สู่สังคมด้วย สำหรับกิจกรรมคลีนคลองถือเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าร่วมครับ ทำให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของคนที่เข้ามาทำกิจกรรม ประโยชน์ของกิจกรรมนี้สำหรับผมคือเป็นการช่วยฟื้นฟูคลองหลังจากคืนวันลอยกระทงให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม อยากให้มีกิจกรรมคลีนคลองต่อเนื่องไปทุกปี เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยปรับทัศนียภาพโดยรอบชุมชนให้สะอาด และมีความน่าอยู่ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝั่งให้คนไทยโดยเฉพาะคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ ได้หันมาตระหนัก รู้คุณค่าทรัพยากรของแม่น้ำลำคลอง”

ศุภโชค ,สมโภชน์ ,สุรพล

สมโภชน์ สูงโพธิ์ ประธานชุมชนข้างโรงเรียนพาณิชยการราชดำเนิน กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ที่ทางไทยเบฟร่วมกับชาวบ้านในชุมชนและจิตอาสาได้เข้ามาทำกิจกรรมคลีนคลอง เพื่อช่วยกันทำความสะอาดคลอง เก็บขยะที่อยู่ในคลอง โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี ออกมาร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อให้คลองในชุมชนสะอาด น่ามอง ซึ่งบริเวณนี้อยู่ใกล้กับประตูระบายน้ำ จึงมักเกิดปัญหา เมื่อเปิดประตูระบายน้ำ เศษขยะก็จะไหลเข้ามาด้วย จึงต้องหมั่นช่วยกันดูแลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในฐานะประธานชุมชนก็อยากขอบคุณทางไทยเบฟ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญกับชุมชน และเข้ามาช่วยทำความสะอาดคลองที่เป็นวิถีชีวิตผูกพันกับชาวบ้านมามากกว่า 40 ปี และอยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยกันปลูกฝังให้ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันดูแลแม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาด”

สุรพล เศวตเศรนี ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ไทยเบฟจึงตระหนักถึงความสำคัญ จึงพยายามที่จะสร้างกิจกรรมที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม จริงๆแล้วนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติถ้าสนใจ ถ้าทราบข่าว ก็อยากเชิญชวนให้มาร่วมกัน เพื่อจะได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนด้วย และจะทำต่อเนื่องไป โดยจะเลือกพื้นที่ในแต่ละปีสลับกันไป

 

You Might Also Like