ACTIVITIES

รัชดาฯ ร่วมใจ ลดภัยฝุ่น

25 กุมภาพันธ์ 2563…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็น 1 ปรับสภาพแวดล้อมย่านรัชดาภิเษกให้เป็นย่านน่าอยู่ พร้อมสร้างจิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนบนถนนรัชดาฯ ในการลดผลกระทบจากภัยฝุ่น ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว โดยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ภายใต้ปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตามระดับความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 และผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม และการปรับทัศนียภาพเมืองให้สวยงาม

พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีปริมาณยวดยานพาหนะบนถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาจราจร และส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละออง เกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป สำนักงานตำรวจแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยควบคุมและลดปัญหาการจราจร ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ลดฝุ่นละอองได้อีกทางหนึ่ง เชื่อว่าเมื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแล้ว จะส่งผลที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพราะการที่องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น สิ่งแวดล้อมและสังคมรอบด้านจะต้องเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุล

“โครงการครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการปลูกจิตสำนึกเรื่องการดูแลสภาพแวดล้อม รวมถึงมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมสานต่อโมเดลความร่วมมือไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป”

 

หลังจากเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ ก็เดินไปให้กำลังใจกับสถานทูตจีน ซึ่งเป็นบ้านเลขที่อีกหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษก

องค์กรภายใต้ความร่วมมือ “รัชดา ร่วมใจ ลดภัยฝุ่น” ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตห้วยขวาง สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน บมจ. ซี.พี. แลนด์ เทสโก้ โลตัส อาคารภคินท์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอไอเอ จำกัด บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ บมจ. ไทยประกันชีวิต นิติบุคคลอาคารชุดอาร์ เอส ทาวเวอร์ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บจก. เดอะสตรีท รีเทลดีเวลลอปเม้นท์ อาคารจี ทาวเวอร์ เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 9 บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น คอนโดไอวี่ แอมพิโอ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ตลาดนัดรถไฟ และ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด รวมถึงภาคประชาชน และจิตอาสาในพื้นที่

ความร่วมมือมีขึ้นครั้งแรกในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทุกภาคส่วนร่วมทำความสะอาดถนน ทางเท้า ป้ายจราจร พื้นที่สาธารณะหน้าอาคาร ครอบคลุมพื้นที่บนถนนรัชดาภิเษก ระยะทางไป-กลับประมาณ 3.8 กิโลเมตร ตั้งแต่แยกพระราม 9 จนถึงแยกเทียมร่วมมิตร ทั้งขาเข้าและออก ขณะเดียวกัน องค์กรพันธมิตรมีแผนร่วมกันในการดูแลพื้นที่หน้าอาคารของตนเป็นประจำทุกเดือน และจะมีกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับสภาพแวดล้อมย่านรัชดาภิเษกให้เป็นย่านน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

You Might Also Like