ACTIVITIES

มีเงินเข้ากระเป๋าแบบง่ายที่สุดแล้ว “คัด แยก แลก สุข” ใครๆ ก็ทำได้

17 มีนาคม 2562…พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้ากรีน มิชชั่น ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการอยู่อาศัย Beautiful Community – ความสุขเริ่มที่บ้าน

ในโครงการบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดกิจกรรม “คัด แยก แลก สุข” กิจกรรมคัดแยกขยะในโครงการที่พักอาศัย เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะสิ้นเปลืองและส่งเสริมการรีไซเคิลขยะพลาสติกให้กลับมาใช้ซ้ำได้ ให้ลูกบ้านในโครงการได้ช่วยกันคัดแยกขยะเพื่อแลกสุข รับรายได้ส่วนหนึ่ง จากการขายขยะรีไซเคิลเป็นผลตอบแทนกลับคืนสู่ลูกบ้านในโครงการ

นำร่องที่โครงการดีคอนโด พิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากลูกบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งมีแผนจะขยายกิจกรรมนี้ต่อไปยังโครงการอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ต่อไป ซึ่งปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เป็นผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยชั้นนำของประเทศ ดูแลโครงการทั้งสิ้น 198 โครงการ รวมพื้นที่กว่า 5 ล้านตารางเมตร

ถ้าทางพลัส พร็อพเพอร์ตี้ มีโอกาสขยายโครงการนี้ เพื่อร่วมสร้าง #LifstyleSustainability ตั้งแต่เด็กๆ ใน 198 โครงการ ก็น่าจะเป็นพลังสำคัญการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และลดขยะต้นทาง สุดท้ายอยากจะให้รวบรวมตัวเลขขยะ “คัด แยก แลก สุข” ของโครงการเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป  และสุดท้าย ถ้านำโมเดลธนาคารขยะของม.มหิดลมาช่วย จะเห็นรายได้จากเรื่องนี้ใน Book Bank ของผู้ร่วมโครงการเลยซึ่งเด็กๆ ก็ทำได้และเป็นการสอนให้รู้จัก “ที่มา”ของรายได้   แต่พอจะเข้าใจได้ว่า อาจจะไม่ง่าย เพราะหลายครอบครัวอยู่กันในโครงการ

 

You Might Also Like