ACTIVITIES

เอไอเอส มอบหน้ากากอนามัย DIY ด้วยความห่วงใยผู้บกพร่องทางสายตา #COVID19


24 เมษายน 2563…รวมพลังพนักงานเอไอเอสทั่วประเทศ ร่วมเป็นอุ่นใจอาสา ทำหน้ากากอนามัย DIY จากผ้า มอบให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งต่อให้กับผู้บกพร่องทางสายตาทั่วประเทศที่กำลังได้รับผลกระทบจากมหันตภัยไวรัส Covid-19 ครั้งนี้

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส พิทยา ศรีโกตะเพ็ชร ที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย วิปณา จันทร์วัฒนเดชากุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคกลางตอนบน ร่วมกันกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศไทยนั้น ส่งผลกระทบอีกกลุ่มคนในสังคมผู้พิการทางสายตา ที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากภาวะการขาดแคลนหน้ากากอนามัย

คงเป็นการกล่าวไม่ผิดนัก  หากจะบอกว่า เอไอเอส ซึ่งนับเป็นภาคเอกชนที่มีความใกล้ชิดกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมานาน ด้วยการทำงาน CSR ตั้งศูนย์ Call Center ในโรงเรียนคนตาบอดที่เป็นศูนย์ในภาคต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนพิการทางสายตาได้ทำงานระหว่างเรียน รวมถึงมีพนักงานผู้พิการทางสายตาทำงานใน Call Center ดังนั้น การช่วยเหลือครั้งนี้ จึงนำโครงการ “อุ่นใจอาสา ภารกิจคิดเผื่อ” สนับสนุนภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยในครั้งนี้ได้รวมพลังพนักงานเอไอเอสทั่วประเทศ ร่วมเป็นอุ่นใจอาสา ทำหน้ากากอนามัย DIY จากผ้า มอบให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งต่อให้กับผู้บกพร่องทางสายตาทั่วประเทศที่กำลังได้รับผลกระทบจากมหันตภัยไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้

กานติมา และพนักงานเอไอเอส ทีมอุ่นใจอาสา ภารกิจคิดเผื่อ

กานติมา กล่าวถึงความตั้งใจครั้งนี้ เพราะหน้ากากอนามัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีพ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

“ผู้บกพร่องทางสายตาไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ทุกครั้งที่ออกจากบ้านจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ผู้คนที่อยู่ตรงหน้าสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ ดังนั้นผู้บกพร่องทางสายตาทุกคนควรมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องออกไปทำงานหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เอไอเอสได้ตระหนักถึงปัญหานี้และอยากมีส่วนร่วมในการส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจดี ๆ ให้กับผู้บกพร่องทางสายตาทั่วประเทศ”

ด้วยเหตุนี้จึงเดินหน้า โครงการอุ่นใจอาสา สานต่อภารกิจคิดเผื่อ เพื่อสังคมไทยส่งมอบหน้ากากอนามัย DIY จากฝีมือของพนักงานเอไอเอส จำนวน 2,500 ชิ้น ให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยหน้ากากอนามัยที่นำมาบริจาคนี้ทำจากผ้าสาลูหนา ผ่านการอบฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนของผู้บกพร่องทางสายตา

พิทยา ขยายความถึงจำนวนผู้บกพร่องทางสายตาทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนคนพิการกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีจำนวนประมาณ 200,000 คน ในสถานการณ์ Covid-19 ครั้งนี้ เป็นความเดือดร้อนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และทุกคนต้องหาทางป้องกันตัวเอง แต่ผู้บกพร่องทางสายตาจะมีความด้อยโอกาสมากกว่าคนอื่น 2 ประการ

ข้อแรกคือ วิถีชีวิตของผู้บกพร่องทางสายตานั้น การเดินทางจะต้องใช้การสัมผัสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้มีความเสี่ยงสูง
ข้อสองคือ การเข้าถึงหน้ากากอนามัยซึ่งแม้แต่คนปกติทั่วไปยังหาซื้อยาก ผู้บกพร่องทางสายตายิ่งเข้าถึงยากกว่าคนอื่นหลายเท่าทวีคูณ โดยเฉพาะอุปสรรคในการเข้าถึงจุดจำหน่ายและยังมีจำนวนจำกัด

“การได้รับมอบหน้ากากอนามัยจากเอไอเอส จะนำไปแจกจ่ายให้ผู้บกพร่องทางสายตาทั่วประเทศ ผ่านทางสาขาย่อยของสมาคมฯ เบื้องต้นจะมอบหน้ากากอนามัยให้ คนละ 15 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ 200 มล. ผมในฐานะตัวแทนของสมาคมฯ รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากและ
ต้องขอขอบคุณเอไอเอส ที่มีโครงการดี ๆ ทำให้ผู้บกพร่องทางสายตามีกำลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในภาวะวิกฤตแบบนี้”

พิทยาและวิปณา ตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัย DIY จากเอไอเอส

วิปณาในฐานะตัวแทนผู้บกพร่องทางสายตา เล่าถึงวิถีการเดินทางในระหว่างCovid-19 โดยมาทำงานที่สมาคมฯ ด้วยรถประจำทางขนส่งสาธารณะ ทำให้มีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกวัน ส่วนตัวใช้อย่างน้อยวันละ 2 ชิ้นคือใส่ออกจากบ้าน 1 ชิ้น เมื่อกลับบ้านจะเปลี่ยนอีก 1 ชิ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อเข้ามาแพร่ให้กับคนในครอบครัวด้วย ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และปัจจุบันหน้ากากอนามัยมีราคาแพง ซึ่งผู้บกพร่องทางสายตาไม่สามารถไปเข้าคิวต่อแถวซื้อหน้ากากอนามัยราคาถูกได้และไม่กล้าสั่งซื้อออนไลน์เพราะกลัวได้ของใช้แล้ว หรือของปลอม

“เมื่อทราบว่าเอไอเอสได้นำหน้ากากอนามัยแบบผ้ามามอบให้ รู้สึกขอบคุณและดีใจมากเพราะ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก และทำให้รู้สึกอุ่นใจว่าจะมีหน้ากากอนามัยใช้ไปตลอดไม่ขาดแคลน ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส Covid-19 โดยเฉพาะผู้บกพร่องทางสายตาที่อยู่ต่างจังหวัด บางคนอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียว ไม่มีญาติพี่น้อง ไม่มีคนพาไปซื้อ ทางสมาคมฯ ก็จะทำการส่งไปให้ ขอขอบคุณเอไอเอส แทนผู้บกพร่องทางสายตาทั่วประเทศด้วย”

ลองมาอ่านความรู้สุก 2 พนักงานอาสา ตัวแทนพนักงานเอไอเอสที่ร่วมโครงการ “อุ่นใจอาสา ภารกิจคิดเผื่อ”

อุมาและสุขสันต์ พนักงานเอไอเอส ร่วมเป็นอุ่นใจอาสา ทำหน้ากากอนามัย DIY จากผ้า

อุมา เสริมสกุล เผยความรู้สึกว่า “ตอนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่มั่นใจว่าจะเย็บหน้ากากอนามัยได้หรือไม่ แต่มีความตั้งใจเกินร้อยอยากเข้าร่วมโครงการฯ จึงใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน จากการ Work from Home และวันเสาร์-อาทิตย์ พอทำสำเร็จรู้สึกภูมิใจและเมื่อทราบว่าหน้ากากอนามัยของเราได้ส่งถึงมือของผู้บกพร่องทางสายตาทั่วประเทศ ยิ่งรู้สึกมีความสุขเพราะเราทำออกมาจากใจ ผลลัพธ์ที่ได้กลับคืนมาจากการให้คือความสุขและความอิ่มเอมใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน”

สุขสันต์ เสริมสกุล ตัวแทนพนักงานเอไอเอสที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ เผยว่า “ต้องขอบคุณ เอไอเอสที่ริเริ่มโครงการการดี ๆ แบบนี้ ตั้งใจว่าจะทำไปต่อไปเรื่อย ๆ เพราะทราบว่ายังมีอีกหลายคนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้ ถ้ามีอะไรที่สามารถช่วยเหลือคนไทยด้วยกันได้ก็ยินดี ทำให้รู้สึกภูมิใจมาก เมื่อเราแบ่งปันผู้อื่นแล้วความสุขจะเกิดขึ้นที่ใจของเราเอง”

กานติมา กล่าวในท้ายที่สุดว่า “จากนี้ เอไอเอส จะยังคงเดินหน้าสานต่อ โครงการอุ่นใจอาสา สานต่อภารกิจคิดเผื่อ เพื่อสังคมไทย และมุ่งมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือเพื่อให้คนไทยมีกำลังใจ ข้ามผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ไปได้ ขอเพียงแค่คนไทยทุกคนต้องปรับตัวและอดทนเพื่อก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

 

 

You Might Also Like