ACTIVITIES

ทรูสเปซ ชวน “ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ” ทุกสาขาทั่วประเทศ

14 พฤศจิกายน 2566 – ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทุกชีวิต สารอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่างโลหะหนัก เมื่อนำไปฝังกลบ จะปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำต่างๆ สารพิษจะเข้าสู่ระบบนิเวศ ตลอดจนห่วงโซ่อาหาร ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของเรา เช่น พิษของตะกั่ว มีผลทำลายระบบประสาท ระบบโลหิต การทำงานของไต และหากนำไปเผาก็จะเกิดกลิ่นเหม็น และเกิดสารมลพิษทางอากาศต่างๆ ซึ่งล้วนก่อให้เกิดมะเร็งได้


วันนี้ ทรูสเปซ โคเวิร์คกิ้งสเปซ พื้นที่ทำงานยุคใหม่ ที่ฉีกกฎรูปแบบเดิม ๆ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทำงาน สร้างสรรค์ไอเดียได้แบบไร้ขีดจำกัด ชวนทุกคนร่วมเดินบนเส้นทาง e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ เพื่อสุขภาพและโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน เปิดจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ ทรูสเปซทั่วประเทศ เพื่อรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ สมาร์ทโฟนเก่า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เลิกใช้งานเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี มั่นใจ 100% ไม่มีการฝังกลบ

3 ขั้นตอนฮาวทูทิ้ง e-Waste ที่ทรูสเปซ

1.คัดเลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมสำรอง และลบข้อมูลส่วนตัวออกจากอุปกรณ์

รวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มั่นใจแล้วว่าใช้งานไม่ได้ โดยตรวจดูให้แน่ใจว่าสามารถนำมาทิ้งได้ ซึ่งโครงการทิ้งถูกที่ดีต่อใจ เปิดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่มีขนาดเล็ก อาทิ สมาร์ทโฟนเก่า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ที่เลิกใช้งาน หรือหากไม่แน่ใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/TinkTookTee-DTorJai ลบและทำลายข้อมูลก่อนนำมาทิ้ง ในกรณีที่มือถือยังสามารถเปิดใช้งานได้ แนะนำให้ทำการคืนค่าจากโรงงาน (Factory Reset) หรือลบข้อมูลทั้งหมดออกจากเครื่องก่อน (Erase All Data) หากเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ ที่ใส่หน่วยความจำเพิ่มได้ ควรนำเมมโมรีการ์ดออกจากเครื่องก่อนทิ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลออกไป

2.ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ทรูสเปซ

นำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งได้ที่กล่องรับขยะ e-Waste ทรูสเปซ คือ Co & Creative Space ภายใต้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดบ้านอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและประชาชนสามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งได้ที่กล่องรับขยะ e-Waste ทั้ง 5 สาขา เริ่มทิ้งได้แล้ววันนี้ที่ สยามสแควร์ซอย 2 สาขาไอคอนสยาม สาขาอโศก สาขามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และสาขามหาวิทยาลัยรังสิต

3.ลูกค้าทรูดีแทค เลือก “Drop for Rewards” เพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม

ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าเลือก “Drop for Rewards” เพื่อร่วมกันสร้างโลกที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกัน พิเศษสำหรับลูกค้าทรู – ดีแทค ที่ทิ้ง e – Waste ร่วมกับโครงการ e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต้อใจสามารถเลือก “Drop for Rewards” ได้อีกหนึ่งต่อเพียงสแกน QR บนกล่องรับขยะ e-Waste เพื่อเลือกรับ สิทธิพิเศษต่างๆ จากพันธมิตรได้มากมาย

ทิ้งเพื่อเปลี่ยน เพื่อสร้างสิ่งใหม่ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นที่นำมาร่วมเข้าโครงการ e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ ณ ทรูสเปซ จะถูกส่งต่อให้ โทเทิล เอนไวโรเมนทอล โซลูชั่นส์ หรือ TES ซึ่งจะลงบันทึกจำนวนน้ำหนักและสถานที่รับอย่างชัดเจน นำเข้าพื้นที่จัดเก็บ สำหรับโทรศัพท์มือถือจะทำลายหน่วยความจำในเครื่องอีกครั้งตามมาตรฐานสากล NIST 800-88RI และทำการคัดแยกรีไซเคิลตามประเภทวัสดุ เพื่อสกัดเป็นโลหะมีค่าเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าใหม่ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อทำให้มั่นใจว่าขยะ e-Waste จะผ่านการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี 100% เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกัน

นอกจากนี้ ลูกค้าและประชาชน ยังสามารถร่วมโครงการ e-Waste ทิ้งถูกที่ ดีต่อใจ ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ทรูช้อป ทรูสเฟียร์ และศูนย์บริการดีแทค รวม 154 สาขา โลตัส 20 สาขาทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงสำนักงานกสทช. ชั้น 1 ของอาคารหอประชุม อาคาร 2 และอาคาร 3 อีกด้วย

 

You Might Also Like