ACTIVITIES

เด็กเล็ก 2-5 ขวบ ฝึกทักษะการทรงตัวด้วย “จักรยานขาไถ” กับครอบครัว

9-10 กรกฎาคม 2565…ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิด “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก (Balance Bike Park) ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเปิดตัวกิจกรรม “1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้น เพื่อเรา” จากธนาคารไทยพาณิชย์ โดย ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมี ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม ณ สนามจักรยานขาไถ สวนวชิรเบญจทัศ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมปล่อยตัวเยาวชนขี่จักรยานขาไถ เป็นกลุ่มแรก “First Finisher” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดสนามรวมสุขอย่างเป็นทางการ และมอบเหรียญพร้อมของที่ระลึกแก่เยาวชนผู้ร่วมกิจกรรม 2 คน และ เฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเหรียญพร้อมของที่ระลึกแก่เยาวชนที่เหลือ จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมปลูกต้นอินทนิล ท่านละ 1 ต้น ในโครงการ “1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้น เพื่อเรา” ณ บริเวณป้ายสนามรวมสุข

กิจกรรมรับมอบสนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก (Balance Bike Park) โครงการ “สนามรวมสุข” เป็นความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการสร้างความสุข สุขภาพแข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่เขตจตุจักร รวมถึงประชาชนทั่วไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ในการก่อสร้างสนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก(Balance Bike Park) โครงการ “สนามรวมสุข” ในสวนวชิรเบญจทัศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็กเล็ก วัยตั้งแต่ 2-5 ขวบ กับครอบครัว เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมกลางแจ้งส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ นอกจากนี้เด็กยังมีโอกาสได้ฝึกทักษะการทรงตัว สร้างพัฒนาการในการสื่อสาร เรียนรู้อย่างอิสระ ฝึกความอดทน เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือกัน และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว

ทั้งนี้ ธนาคาร  สนับสนุนการก่อสร้างสนามทั้งหมด ใช้พื้นที่ก่อสร้าง 1.5 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ฝึกซ้อม พื้นที่เลนจักรยาน และพื้นที่สำหรับผู้ปกครอง โดยรูปแบบและพื้นผิว ซึ่งวัสดุและสนามจักรยานขาไถเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ธนาคาร จะส่งมอบสนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก (Balance Bike Park) ให้สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการเพื่อสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

You Might Also Like