ACTIVITIES

รู้จัก GEN S จาก GC Sustainable Living Symposium 2023

16 พฤศจิกายน 2566…จำนวนหายนะทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวและทวีความรุนแรง เสมือนโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนที่อยู่ในระดับสีแดงมากขึ้นเรื่อยๆ การร่วมมือร่วมใจกันลดผลกระทบจากภาวะโลกเดือดจึงเป็นสิ่งจำเป็น เหมือนที่ GC เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อน โดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนัก เรียนรู้ ปรับตัว ไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยปีนี้ GC จัดการประชุมระดับโลก GC Sustainable Living Symposium ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัทเคมีภัณฑ์อันดับหนึ่งของโลก 4 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์จาก DJSI กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนล้วนมีส่วนในการทำลายล้างชั้นบรรยากาศนี้ผ่านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกเดือด โดยประเทศไทย เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 1% เมื่อเทียบกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกของทั้งโลก แต่ประเทศไทยกลับเป็น 1 ใน 10 ประเทศของโลกที่ได้จะรับผลกระทบสูงสุด โดยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่โลกมาจาก 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ภาคพลังงาน 75% ภาคเกษตรกรรรม 12% และภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 6%

“GC ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนมายาวนาน มองเห็น 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเป็นทางออกเร่งด่วนให้กับโลก ได้แก่ Energy Transition และ Circular and Bio-based Economy เริ่มจาก Energy Transition คือการปรับจากการใช้พลังงานแบบฟอสซิล ก้าวสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงาน การใช้พลังงานสะอาดรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอน ส่วน Circular and Bio-based Economy จะเป็นการนำความได้เปรียบของไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยแนวทางแบบ Bio Solutions จะสามารถช่วยประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ หรือการนำหลัก Circular Economy ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ Reduce, Reuse และ Recycle มาปรับใช้ในการทำการเกษตรแบบคาร์บอนต่ำ เช่น การทำนาน้ำน้อย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ทรัพยากร ในขณะที่ปริมาณผลผลิตได้เท่าเดิมหรือมากกว่า ซึ่งแนวทางนี้จะเป็นประโยชน์มากแก่ประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวลำดับต้นๆ ของโลก ที่สำคัญโซลูชั่นเหล่านี้จะเป็นเครื่องจักรใหม่ทางเศรษฐกิจช่วยให้ไทยเปลี่ยนไปสู่ประเทศเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเหมือนประเทศฟินแลนด์”

นี่จึงเป็นสาเหตุที่ GC เชิญ มร.ยูริ ยาร์วิอะโฮ เอกอัครราชฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในฐานะต้นแบบประเทศแห่งความยั่งยืนอันดับหนึ่งของโลก และเป็นผู้ก่อตั้ง The World Circular Economy Forum หรือ (WCEF) มาเป็นประธานเปิดงาน GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ระดับโลกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนจากประเทศฟินแลนด์ ถึงการวางเป้าหมายที่ท้าทาย Carbon Neutrality ในปี 2035 มาถึง Net Zero ในปี 2050 และก้าวต่อไปสู่ Carbon-negative

“ผลกระทบที่เกิดจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทำให้ทวีปยุโรปต้องคิดใหม่ทำใหม่ และเร่งการทรานส์ฟอร์มไปสู่พลังงานสะอาดให้เร็วขึ้น ดังนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเป็นคำตอบ ซึ่งความสำเร็จในเรื่องนี้ไม่สามารถทำโดยคนใดคนหนึ่งได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ ที่ผ่านมาฟินแบนด์สนับสนุนการจัดงานฟอรั่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่นเดียวกับฟินแลนด์และไทยมีการตกลงทำ MOU เพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยวิธีการต่างๆ”

สำหรับงาน “GC Sustainable Living Symposium: We are GEN S” ในปีนี้ รวมพล 40 สุดยอดผู้บริหาร และไอดอลของคน GEN S จากในและต่างประเทศ มาร่วมส่งต่อแนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติจริงที่เป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านจากสภาวะโลกร้อนที่กำลังเข้าสู่วิกฤตโลกเดือดให้เป็นโลกที่ดีขึ้นเพื่อทุกคน และเป็นประโยชน์กับองค์กรขนาดใหญ่ เล็ก จนถึงชีวิตประจำวัน

โดยวันแรกเป็นการอัปเดตเทรนด์ความยั่งยืน และแนวทางปฏิบัติจากหน่วยงานชั้นนำเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตโลกเดือดอย่างเร่งด่วน พร้อมเรื่องราวการส่งต่อโลกที่ดีขึ้นด้วยโซลูชั่นลดก๊าซเรือนกระจกกับ GEN S ตัวจริง จากองค์กรชั้นนำที่จะมาแชร์เรื่องราวการก้าวไปสู่ Net Zero สำหรับวันที่สองจะเป็นเวทีเสวนา การนำความยั่งยืนมาทำให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัว จากองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย และเหล่าไอดอล GEN S สายกรีน

ผู้ที่ร่วมงานนี้ ทุกคนจะได้เรียนรู้แนวคิดจนถึงภาคปฏิบัติด้านความยั่งยืนจากตัวจริงทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 คน มาช่วยสร้างให้โลกใบนี้ให้ “ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก” ตั้งแต่โซลูชันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่ Net Zero การบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว สร้างคุณค่าสู่โอกาสทางธุรกิจ จนถึง Everyday Sustainability

ดร.คงกระพัน กล่าวว่า สิ่งที่ GC พยายามสื่อสารภายในงาน GC Sustainable Living Symposium: We are GEN S คือ การสร้างความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และแนวทางลดคาร์บอน ที่ต้องร่วมมือกันในระดับรัฐบาล ระดับองค์กร จนไประดับบุคคล เพราะต้องเริ่มจากตัวเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน

“GC ดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG มาอย่างยาวนาน เน้นการสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน งาน GC Sustainable Living Symposium: We are GEN S ในครั้งนี้ มีทั้งวิทยากรเข้ามาบรรยาย และมีนิทรรศการตามบูธต่างๆ ให้ชม จะทำให้ทุกคนเห็นว่าความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว แต่ยังดีต่อสังคม และเศรษฐกิจด้วย เพราะบางเรื่องเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นสร้างรายได้และช่วยโลกในเวลาเดียวกัน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า GEN S จะสร้างแรงกระเพื่อมในวงกว้าง และจะเป็น Generation ที่จะถูกจดจำว่าเป็นผู้ร่วมกันสร้างความแตกต่างให้กับโลก” ดร.คงกระพัน กล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like