Browsing Tag

SE

CSR

บ้านปูเผย 7 ทีม SE รุ่นใหม่ผ่านเข้ารอบ รับทุนหนุนเบื้องต้นรวม 560,000 บาท

24 พฤษภาคม 2565…ทั้ง 7 ทีมที่ผ่านเข้ารอบล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และศักยภาพที่โดดเด่นในหลากหลายสาขาวิชาชีพและให้ความสนใจต่อการใช้แผนธุรกิจที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ อันสะท้อนออกมาจากการนำเสนอประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีเอกลักษณ์

Continue Reading

NEXT GEN

ดุสิตธานี x Local Alike การเดินทางที่น่าจดจำ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแนวใหม่

30 ธันวาคม 2563..ระหว่างโควิด-19 ระลอกเก่า ต่อเนื่องระลอกใหม่ กลุ่มดุสิตธานีเปิดแนวรุกตลาดท่องเที่ยวคนไทยครั้งใหม่ ภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งถึงชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น หวังสร้างประสบการณ์เดินทางคุณภาพเชิงลึก ทำงานร่วมกับ Local Alike ธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสังคมที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

SET Social Impact Gym ปี 4 สร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน

20 พฤศจิกายน 2563… SET Social Impact Gym ในปีนี้ ช่วยทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ได้ตกผลึกด้านการวางแผนธุรกิจที่ชัดเจน ทั้งมิติด้านการตลาด การขาย การบริหารการเงิน กลยุทธ์การหาลูกค้า และที่สำคัญคือ วิธีประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการทำธุรกิจเพื่อสังคม

Continue Reading

NEXT GEN

SET Social Impact Gym 2020 ปีที่ 4 บ่มเพาะ SE พัฒนาต่อยอดธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

30 สิงหาคม 2563…SE ปีนี้จะครอบคลุมเป้าหมายทางสังคมทั้งด้านการศึกษา เกษตรกรรม พัฒนาชุมชน ผู้เปราะบาง สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

Continue Reading

PARTNERSHIPS

ธุรกิจSE+การศึกษา ช่วยสร้างคนคุณภาพ เสริมสังคมน่าอยู่

26 มิถุนายน 2562.. แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม ในเครือ LPN ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้พนักงานบริการชุมชนลุมพินี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีที่ขาดแคลนโอกาสทางสังคม เป็นการต่อยอด กศน.ที่ทำอยู่แล้ว

Continue Reading

NEXT GEN

Chatbot ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง เริ่ม Private Beta วางเป้าสู่ SE

1 เมษายน 2562…เป็นครั้งแรกๆ ของประเทศ ที่เกิด Chatbot แล้วเป็นไปตามเป้าหมาย SDGs ข้อ 5 “ความเท่าเทียมทางเพศ”(Gender Equality) โดยมาจากฐานเริ่มต้น “โปลิศน้อย” ในเวที #ดีแทคพลิกไทย ปีที่แล้ว

Continue Reading

PARTNERSHIPS

ถึงวันเกษียณ สว. แต่ยังเก๋าในงานองค์กร ทำไมจะปล่อยเขาไป ?

26 มีนาคม 2562… องค์กรที่ดีควรมีแผนก่อนเกษียณ เพื่อให้คนใกล้เกษียณที่ยังมี Performan เก๋า ทำงานต่อเป็นที่ปรึกษาในบริษัทเดิม เป็นเรื่อง SE ในองค์กรด้วย “แผนว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาหลังเกษียณ” จะดีไหม?

Continue Reading