Browsing Tag

Circular Living

CIRCULAR ECONOMY

Thaibev x GC x Thai Union และ Thailand Supply Chain Network ผนึกกำลังการพัฒนาอย่างยั่งยืน @ Thailand Sustainability Expo 2020

15 ตุลาคม 2563…มิติการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาส และสร้างเครือข่ายสังคมของการมีส่วนร่วมสู่การนำไปปฏิบัติที่ใช้ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

Continue Reading

NEXT GEN

การพัฒนาอย่างยั่งยืน สะท้อนความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

9 สิงหาคม 2563…ในหัวข้อข้างต้น การรับรองจากผู้ประเมินภายนอกองค์กร (3rd Party) หรือผ่านเกณฑ์การประเมินของดัชนีที่มีความน่าเชื่อถือ หรือได้รับการคัดเลือกว่าเป็นบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในดัชนีชั้นนำ จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจของบริษัท ทั้งต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

Upcycling the Oceans, Thailand สอดคล้องมาตรฐานสากลเศรษฐกิจหมุนเวียน BS 8001: 2017 เป็นโครงการนำร่องแรกของไทย และในภูมิภาคอาเซียน

31 กรกฎาคม 2563…การที่โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand (UTO) ของ GC ได้พัฒนา “มาตรฐานโครงการแปรรูปขยะพลาสติกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก BS8001:2017” เป็นรายแรกในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้นแบบโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ในกระบวนการบริหารจัดการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ Circular อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศต่อไป เพราะพื้นฐานการดำเนินโครงการอยู่ภายใต้องค์ประกอบ Smart Operating, Responsible Caring และ Loop Connecting ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของ GC ที่ตอบโจทย์ “ผู้นำความยั่งยืนในธุรกิจเคมีภัณฑ์”

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

GC ร่วม ทส. ปักหมุดเริ่ม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ “ ต้นแบบการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร ”

23 มีนาคม 2563…เพื่อเป็นโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับประเทศ สู่เป้าหมายการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

GC ส่งแคมเปญใหม่ Waste This Way @ฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74

21-22 ธันวาคม 2562…ครั้งแรกที่ GC สนับสนุนคณะผู้จัดงาน ซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยในการจัดการขยะอย่างวัดผลได้ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน ตามแนวคิด GC Circular Living จัดการขยะ Waste This Wa รักษ์โลกให้ถูกทาง

Continue Reading

ACTIVITIES

AIS บอกเล่าคุณค่า E-Waste ผ่านต้นคริสต์มาส

21-22 ธันวาคม 2562…เอไอเอสสุดครีเอท รณรงค์คัดแยกและทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เพื่อนำไปสู่การกำจัดอย่างถูกวิธี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยถ่ายทอดคุณค่าของความยั่งยืน ผ่านการสร้างสรรค์

Continue Reading

ACTIVITIES

สานพลังกลุ่มปตท.ส่งวิถี Circular Living ให้สัมผัส+ใช้จริง @Café Amazon

9 กรกฎาคม 2562…ปตท. – พีทีที โออาร์ – จีซี เปิด คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ แห่งแรกของไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร้านจากขยะแปรรูป

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

ทำบุญด้วย ” ไตรจีวร Recycle พลาสติกใช้แล้ว” ฝีมือตัดเย็บชุมชนบางกะเจ้า

27 ธันวาคม 2561…พีทีที โกลบอลเคมิคอล หรือ GC ทำงานกับวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  และชุมชนในพื้นที่ โดยไตรจีวรมีคุณสมบัติพิเศษแอนตี้แบคทีเรีย

Continue Reading