Browsing Tag

สุนิตย์ เชรษฐา

CSR

12 ปี 130 SE จากเวที “บ้านปู” สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ 2.5 ล้านคน

23 พฤศจิกายน 2566…ล่าสุด เปิดโอกาสให้กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ขยายตลาด เปิดบูธแนะนำสินค้าและบริการ ณ ใจกลางสยามสแควร์

Continue Reading

CSR

บ้านปู Impact Day ขยายโอกาส สร้างตลาดให้กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 11

16 ธันวาคม 2565…สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมได้พบกับผู้บริโภคตัวจริง หวังเป็นเวทีช่วยต่อยอดพลังความคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ สู่เป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศกิจการเพื่อสังคม (SE Ecosystem)

Continue Reading

CSR

บ้านปูเผย 7 ทีม SE รุ่นใหม่ผ่านเข้ารอบ รับทุนหนุนเบื้องต้นรวม 560,000 บาท

24 พฤษภาคม 2565…ทั้ง 7 ทีมที่ผ่านเข้ารอบล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และศักยภาพที่โดดเด่นในหลากหลายสาขาวิชาชีพและให้ความสนใจต่อการใช้แผนธุรกิจที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ อันสะท้อนออกมาจากการนำเสนอประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีเอกลักษณ์

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

My Sis แชทบอท เพื่อนที่ปรึกษาด้านความรุนแรงในครอบครัว

17 มิถุนายน 2562…หวังช่วยเหยื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น ตอกย้ำบทบาทพาร์ทเนอร์เทคโนโลยีดิจิทัลต่อการพัฒนาสังคม ต่อยอดโครงการ “พลิกไทย” โดยดีแทค อย่างเป็นรูปธรรม

Continue Reading

NEXT GEN

Chatbot ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง เริ่ม Private Beta วางเป้าสู่ SE

1 เมษายน 2562…เป็นครั้งแรกๆ ของประเทศ ที่เกิด Chatbot แล้วเป็นไปตามเป้าหมาย SDGs ข้อ 5 “ความเท่าเทียมทางเพศ”(Gender Equality) โดยมาจากฐานเริ่มต้น “โปลิศน้อย” ในเวที #ดีแทคพลิกไทย ปีที่แล้ว

Continue Reading