Browsing Tag

ประชุมสัมมนา

TALK

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร “อยากให้บางกะเจ้าเป็นแลนด์มาร์คเมืองไทย มีเสน่ห์ให้ชาวโลก”

15 ตุลาคม 2561…ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ดำเนินงานมา 40 ปี กลุ่มปตท. มุ่งเน้นแนวทางการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ตามหลัก 3P โดยให้ความสำคัญ 3 ด้านอย่างสมดุล People, Planet , Profit

Continue Reading

TALK

กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ “Redesign The Good Waste ที่เราทำ ได้เปลี่ยนมุมมองคำว่า Waste ไปได้มาก”

11 ตุลาคม 2561…เมืองไทยรณรงค์ในเรื่องการรีไซเคิลมานานแล้ว แต่ที่ผ่านมามักอยู่ในบริบทการลดต้นทุนทางธุรกิจมากกว่าการนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน แต่ท่ามกลางโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนไป เราจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการรีไซเคิลให้ฉลาดมากขึ้น

Continue Reading

TALK

สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ “เรากำลังพยายามทำให้ Redesign Good Business & Good Brand กลายเป็น New Normal”

10 ตุลาคม 2561…กระแสการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนกลายเป็น Issue หลักที่ผู้ประกอบการในปัจจุบันกำลังหันมาให้ความสนใจ และหากระบวนการที่จะ Redesign ธุรกิจเพื่อให้เกิด Good Business & Good Brand

Continue Reading

SUSTAINABLE BANGKACHO

สุกิจ พลับจ่าง “หิ่งห้อยเป็นอัตลักษณ์บางกะเจ้า คนบางกะเจ้า นักท่องเที่ยวที่จะมาก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วย”

9 ตุลาคม 2561…ชุมชนบางกะเจ้าถือได้ว่าเป็นชุมชนตัวอย่างที่เกิดการผนึกกำลังของคนในชุมชนเพื่อปกป้องพื้นที่สีเขียวอันเป็นอัตลักษณ์และสามารถยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด

Continue Reading

TALK

ดร.สุทัศน์ รงรอง “เทคโนโลยี คน ชุมชน และทรัพยากร ต้องทำ Redesign พร้อมกัน ต้องใช้เวลาต่อเนื่อง ”

8 ตุลาคม 2561…การทำงาน จะต้องให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของความยั่งยืนก่อน เพราะแม้ว่าเราจะนำเทคโนโลยีขั้นสุดยอดของโลกมา Optimize แค่ไหน หากคนไม่เห็นคุณค่า ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

Continue Reading

TALK

อุกฤษฏ์ วงษ์ทองสาลี “ของที่มีพอหรือเปล่า ถ้าพร่องต้องเติม ถ้าเกินต้องปัน ถ้าพอก็ต้องรู้จักหยุด”

7 ตุลาคม 2561… “ความพอเพียง” เป็นประโยคที่เราคุ้นหู และได้ยินกันเป็นประจำ แต่ “พอแล้วดี The Creator”เป็นกลุ่มคนที่นำประโยคดังกล่าวมาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า เมื่อเราเข้าใจคำว่า “พอ” แล้วต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์จะสามารถสร้างคุณค่าที่ “ดี” ให้กับตนเองและสังคมได้

Continue Reading

TALK

ศรีภัทรา จันทร์แสงสุก “เพียงคนในครอบครัวนัดกันอาทิตย์ละ 1 มื้อ ล้อมวงกินข้าวมีแกงจืด ผัด ของทอด น้ำพริกและผักจิ้ม ก็เกิดRedesign the Good Life”

6 ตุลาคม 2561…ความสุขที่กลับไปหา The Good Old Day ด้วยอาหารไทย สขภาพดี กินตามฤดูกาล ถึงเวลาแล้วรึยังที่เราต้องกลับมา Redesign the Good Life ให้กับเรื่องอาหารการกินกันบ้าง ?

Continue Reading

TALK

ศิรษา บุญมา “Redesign the Good Life ด้านการท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี”

5 ตุลาคม 2561… Local Alike และไค นาคายามะ จะร่วมทำงานกับชุมชนบางกะเจ้า โดยคุณไค รับผิดชอบในการทำกิจกรรม Design Thinking ในขณะที่ Local Alike จะใช้เครื่องมือดังกล่าวทำให้ชุมชนเข้าใจศักยภาพตัวเอง และเข้าใจหัวใจของนักท่องเที่ยว

Continue Reading