Browsing Tag

ธนาคารกสิกรไทย

SD DAILY

SD Daily : KBank ให้สินเชื่อ SLL GC 1 หมื่นล้านบาท

19 ธันวาคม 2566..ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุนวงเงินสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan : SLL) จำนวน 10,000 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050

Continue Reading

SD DAILY

SD Daily : เอสซีจี กสิกรไทย ไอวีแอล @ COP28

13 ธันวาคม 2566…การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 หรือ COP28 มีผู้แทนจากรัฐภาคีทั่วโลก ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อหาทางเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคต

Continue Reading

SD DAILY

SD Daily : DJSI 2023 ก็ยังเป็นอีก 1 เกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน โดยนักลงทุนทั่วโลก

9 ธันวาคม 2566…เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 (ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา) ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการประเมิน DJSI ประจำปีนี้ ตัวอย่างบริษัทมหาชนไทยที่ได้ DJSI คือ ธนาคารกสิกรไทย ทรู คอร์ปอเรชั่น และซีพีเอฟ

Continue Reading

CSR

6 ทีมสุดท้าย AFTERKLASS Business KAMP เยาวชนจะทำอะไรให้สังคม

23 พฤศจิกายน 2566…หลังจากที่ AFTERKLASS แพลตฟอร์มความรู้เรื่องการเงิน และการลงทุน สำหรับเยาวชนจากการดำเนินงานของธนาคารกสิกรไทยร่วมกับมูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญาได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ AFTERKLASS Business KAMP ปีที่ 4 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา พร้อม Challenge ใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมภายใต้ธีม Innovation for a Sustainable Society Hackathon 2023 ให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศรวมทีมกันมาสมัครคัดเลือกเข้าค่ายเด็กพันธุ์ใหม่ ครีเอทไอเดียนวัตกรรมสร้างแผนธุรกิจที่นำไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์ความยั่งยืนในอนาคต พบว่ามีทีมเยาวชนให้ความสนใจสมัครเข้ามาจำนวนมากถึง 76 ทีม และทางโครงการได้คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ Incubation Boot Camp จำนวน 10 ทีม

Continue Reading

SD DAILY

กสิกรไทยชวนอาเซียนสร้างมาตรฐานลด GHG x เกิด ASEAN Taxonomy

15 กันยายน 2566…กสิกรไทยเป็นตัวแทนสถาบันการเงินภาคเอกชนไทย ร่วมการประชุมสุดยอดสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council Summit Week) ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และร่วมการเสวนาหัวข้อ Decarbonizing Southeast Asia: Charting ASEAN’s Pathway to a Net-Zero Future แลกเปลี่ยนมุมมอง บทบาท แนวคิดของภาคเอกชน ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของแรงขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) พร้อมเชิญชวนกลุ่มประเทศอาเซียนจับมือกันทำเรื่องการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ Decarbonization ให้เป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาค สร้างมาตรฐานร่วมกัน ผลักดันการเกิด ASEAN Taxonomy

Continue Reading

NEXT GEN

“กสิกรไทย” ดันเม็ดเงินความยั่งยืนไปแล้วกว่า 19,400 ล้านบาท

7 กันยายน 2566…ธนาคารกสิกรไทยเผยผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Emissions) จากการดำเนินงานของธนาคาร (Own Operations) ได้อย่างต่อเนื่อง งานจัดทำแผนกลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรมคืบหน้ารวมเป็น 4 กลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมเตรียมขยายผลไปสู่การร่วมทำงานกับภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมสำคัญอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยวางแผนการเปลี่ยนผ่าน ด้วยเครื่องมือและโซลูชันหลากหลายตอบโจทย์แบบเจาะลึกรายธุรกิจ เดินหน้าผนึกพันธมิตรส่งมอบโซลูชันที่มากกว่าการเงิน ครึ่งแรกปี 2566 ดันยอดสินเชื่อสีเขียวและเงินลงทุนด้านความยั่งยืนไปแล้วกว่า 19,400 ล้านบาท 

Continue Reading

NEXT GEN

กสิกรไทย ส่ง KIV เจาะตลาด Underbanked ตอบโจทย์ Financial Inclusion

2 สิงหาคม 2566…บริษัท กสิกร อินเวสเจอร์ จำกัด หรือ เคไอวี เป็นบริษัทโฮลดิ้งภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย เพื่อลงทุนในบริษัทร่วมกับพันธมิตร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยบริษัทที่อยู่ในโครงสร้างของเคไอวี ประกอบด้วย 14 บริษัท มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 30,000 ล้านบาท สร้างความมั่นใจว่าคนกลุ่มนี้จะเข้าถึงการบริการทางการเงินทั่วถึง เท่าเทียม เติมความฝันให้เป็นจริง และขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติสังคมได้หลายเป้าหมายของ SDGs

Continue Reading

NEXT GEN

กสิกรไทย หนุนการซื้อคาร์บอนเครดิตโครงการ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ของอปท.สะท้อนการจะเปลี่ยนเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำอยู่ในมือทุกคนทำได้

3 กรกฎาคม 2566…ธนาคารกสิกรไทยใช้เม็ดเงินจำนวน 816,400 บาทในการซื้อคาร์บอนเครดิต จำนวน 3,140 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยอบก.นั้น นับเป็นครั้งแรกที่มีความหมายมาก เพราะเกิดจากการลงมือทำโดยประชาชน ซึ่งจริง ๆ เราทุกคนทำได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยกระทรวงมหาดไทยก็เป็นผู้เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายคาร์บอนเครดิต

Continue Reading