Browsing Tag

ธนาคารกสิกรไทย

ACTIVITIES

กสิกรไทย อีกก้าวพัฒนาสาขาสยามสแควร์สู่ “ธนาคารแห่งความยั่งยืน”

8 มิถุนายน 2563… สำหรับธุรกิจและสังคมในยุค 5.0 เน้นผนวกเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างความคิดใหม่ ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Continue Reading

TALK

บัณฑูร ล่ำซำ “ธนาคารกสิกรไทยในฐานะนิติบุคคลในแผ่นดินนี้ มีบทบาทของตัวเองที่ต้องทำ”

8 พฤษภาคม 2563…Shaping #COVID19 กสิกรไทยกับ 2 โครงการล่าสุด ไม่เกี่ยวกับจม.เปิดผนึก เพราะไม่เคยได้รับ ไม่สำคัญ ธนาคารมีหน้าที่ก็ทำต่อ เช่นเดียวกับการตอบผู้ถือหุ้น ภาวะไม่ปกติจะคิดถึงกำไรเฉพาะหน้าไม่ได้ ต้องสละสั้นให้ระบบรอดก่อน แล้วเราจึงจะมีอนาคตระยะยาว

Continue Reading

TALK

บัณฑูร ล่ำซำ “ทำงานธนาคารมา 40 ปี คิดว่าถึงแก่เวลาแล้ว วันนี้ ถือว่าจบฉากเดิมของตัวเองอย่างสบายใจ”

8 เมษายน 2563…บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus) ธนาคารกสิกรไทย แถลงเปิดใจกับสื่อมวลชน ผ่าน Facebook Live ในวันนี้ (8 เม.ย.63)

Continue Reading

TALK

Sustainability คือ 1 ใน 3 สิ่งที่กอบกาญจน์,ขัตติยานำทัพ KBank ระหว่าง #COVID19

7 เมษายน 2563…จากการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและโลกใบนี้ ก็มีเรื่องของ แนวคิดที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Change Mind Set) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ (Innovation)

Continue Reading

ORGANIZATIONAL CHANGE

บัณฑูร ล่ำซำ ลาออกจากประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย

2 เมษายน 2563….คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้ง ขัตติยา อินทรวิชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหญิงคนแรกของธนาคาร และเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ตระกูลล่ำซำ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

Continue Reading
NEXT GEN

กสิกรไทย ธนาคารแรก ประกาศประเมินความเสี่ยงต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ให้สินเชื่อ และลงทุนภายใต้ ESG

30 มกราคม 2563… ธนาคารกสิกรไทยรุกบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก (Proactive Risk Management) ควบคู่กับการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป จึงครอบคลุมทุกมิติการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ

Continue Reading

ALTERNATIVE

กสิกรไทยมี 1 ในตัวชี้วัดคือ “แบรนด์ที่ส่งเสริมสิทธิสตรี” ได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศระดับโลก

26 มกราคม 2563…กสิกรไทยได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก (GEI) ในปี 2563 ต่อเนื่อง และยังเป็นองค์กรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้

Continue Reading

NEXT GEN

กสิกรไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก้าวสู่ Zero-Carbon Organization

15 มกราคม 2563…ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ที่รุนแรงมากขึ้น

Continue Reading

Pin It on Pinterest