Browsing Tag

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล

NEXT GEN

ชวนนักการตลาด นักสื่อสารแบรนด์ นำพลังคิดสร้างสรรค์ ร่วมเปลี่ยนสังคมใน 9 พฤติกรรมยั่งยืนใหม่ของผู้บริโภค @ SB 2022 Asia Pacific

10 กุมภาพันธ์ 2565…ถึงเวลาถูกต้อง ที่เราจะให้ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงในฝั่งผู้บริโภคด้วย คนที่จะทำเรื่องนี้ได้ดีสุดจะอยู่ภายใต้ CMO มีพลังสร้างสรรค์ มีงบประมาณที่จะนำมาใช้ค่อนข้างมาก วันนี้เรามาร่วมมือกันเถอะ #BuildBackBetter ให้ธุรกิจ และสังคมร่วมฟื้นคืนชีวิตเดินไปพร้อมกันอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม

Continue Reading

NEXT GEN

การเคลื่อนสังคมยั่งยืนโดยใช้ “แบรนด์ และ ผู้บริโภค” เป็นจุดเปลี่ยนโลกผ่าน 2 เครื่องมือการตลาดใหม่

17 มกราคม 2564…พบกันในงาน SB 22 Asia Pacific ภายใต้ แนวคิด “Brands for Good” #Buildbackbetter 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบงานประชุมแบบ Hybrid ( Online Conference & On ground Workshop) 4 ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และไทย มีเป้าหมายที่จะนำเสนอ แบ่งปัน ทั้งเครื่องมือ และแนวทางการปฏิบัติใหม่ๆให้กับองค์กรที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้ดีกว่าเดิม และใช้แบรนด์เป็นเครื่องมือในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับสังคมเพื่อตอบคำว่า แบรนด์เพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Continue Reading

NEXT GEN

SB’2021 ASIA PACIFIC ปรับตัวธุรกิจสู่ความยั่งยืนร่วมกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

4 กุมภาพันธ์ 2564…กว่า 10 ปีที่จัดงานประชุมสัมมนานานาชาติด้านความยั่งยืนของแบรนด์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดมาแล้วนั้น และ SD Perspectives มีโอกาสติดตาม จะแตกต่างอย่างมากจากครั้งล่าสุดที่จะจัด 24-25 ก.พ.นี้ โดยเป็นครั้งแรกที่ 4 ประเทศร่วมมือจัดงานพร้อมกันคือ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย และไทย และยังเป็นครั้งแรที่ประชุมแบบ Hybrid โดย On ground ที่เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ส่วนที่เหลือจะเป็น Virtual และปีนี้เป็นครั้งแรกลงทะเบียน ดูและฟังฟรี!!

Continue Reading

NEXT GEN

พอแล้วดีสู่สากล ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก

23 ตุลาคม 2563…สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับ โครงการพอแล้วดี The Creator ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำพาธุรกิจ ภายใต้ชื่อโครงการพอแล้วดีสู่สากล ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

Continue Reading

NEXT GEN

เผย 4 เรื่องร่วม “พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 5”สานต่อศาสตร์พระราชา

21 สิงหาคม 2563… โครงการ “พอแล้วดี The Creator” ได้จัดการอบรมมาแล้ว 4 รุ่น ส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่กว่า 80 แบรนด์ พร้อมจะเป็นผู้สานต่อศาสตร์พระราชา ทำให้สังคมและภาคธุรกิจได้ประจักษ์ว่า ความพอเพียงพอประมาณ และการเกื้อกูลอย่างสมดุลจะสามารถนำพาทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไปสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกันได้

Continue Reading

NEXT GEN

Food Safety ไม่พอ ! ต้องเท่าเทียม,รู้ถึงทรัพยากรอาหาร ,Food Waste เพื่อความยั่งยืนด้านอาหาร

10-11 กุมภาพันธ์ 2563…SB’20 Chantaboon Moonshots to Dream Food เปิดเวทีเสวนานานาชาติเพื่อหาความหมายอาหารที่ยั่งยืน อาหารที่ใช่ อาหารที่ควรจะเป็น อาหารสำหรับทุกคนในสังคมควรจะเป็นอะไร ในพื้นที่ที่ได้ชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร ผลไม้และวัฒนธรรมการกินอีกแห่งหนึ่งของไทย คือจันทบุรี

Continue Reading

NEXT GEN

SB’ 19 Oceans & Beyond Chumphon จุดประกาย สร้างแพลตฟอร์มให้นำไปสานต่อ

13 กันยายน 2562… เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนให้เกิดกับชุมชนอย่างแท้จริง งาน Sustainable Brands ระดับโลกที่จัดขึ้นโดยโครงการ Sustainable Brands Thailand จึงมีพัฒนาการที่เข้มข้น และเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลา 5 ปี

Continue Reading

ACTIVITIES

SB’19 Oceans and beyond ทำไมต้องเป็น “ชุมพร”

14 สิงหาคม 2562…ชุมพรเป็นหนึ่งในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ เป็นแหล่งอาหารทะเลที่สำคัญและมีแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย คนชุมพร รักความยั่งยืน พร้อมให้ความร่วมมือทั้งแบรนด์ใหญ่และแบรนด์เล็ก

Continue Reading