ACTIVITIES

SB’23 BANGKOK CHANTHABURI รู้จัก นักคิดและนักปฏิบัติการ แนวคิด Regenerative ระดับโลก

7-8 ตุลาคม 2566…Regenerative คือ แนวคิดใหม่ที่ต่อยอดขึ้นไปจากความยั่งยืน (Sustainability) เพราะ Regenerative จะให้คุณค่าใส่ใจทั้งระบบที่เกื้อกูลกันให้กลับมา (Restore) ไม่ใช่แค่ยืดเวลาจากสิ่งที่มีอยู่ให้นานที่สุด แต่มองอย่างสัมพันธ์ และมองไปไกลถึงโลกอนาคต นำความอุดมสมบูรณ์กลับมา ไม่ใช่แค่ลดการใช้ แต่สร้างสิ่งที่เสียไปหรือหายไปให้กลับมาขยายตัวเพิ่ม เป็นโอกาสและทางออกที่สังคมและสิ่งแวดล้อมกำลังต้องการในตอนนี้

SD Perspectives ในฐานะ Media Partner ขอแนะนำนักคิดและนักปฏิบัติการ แนวคิด Regenerative ระดับโลกในงาน SB’23 BANGKOK CHANTHABURI Regenerative Food, Regenerative Futureงานประชุมที่จะฟื้นคืนสมดุลโลกสร้างอนาคตที่ทุกชีวิตทั้งคนและธรรมชาติมีความยั่งยืนร่วมกันได้อย่างแท้จริง3 พฤศจิกายน 2566 กรุงเทพมหานคร, 4 – 5 พฤศจิกายน 2566 จันทบุรี

มาร์ค บัคลี่ย์
(Marc Buckley)

มาร์คเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงาน ESG และการพัฒนาที่ยั่งยืน เขาให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเป้าหมายของเขาคือการปฏิรูปการเกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม หรืออุตสาหกรรมที่อาจสร้างผลกระทบอย่างรวดเร็ว มาร์คเดินทางสอน และบรรยายไปทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปฏิรูปอาหาร เขาสอนผู้ประกอบการให้คำนึงถึงวิธีการสร้างและวิธีการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีกำไร เขามักให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่าง ๆ ในด้านพลังงานทดแทน การเปลี่ยนแปลงด้วยความเชี่ยวชาญในระบบนวัตกรรม การรีไซเคิล บรรจุภัณฑ์ วิถีออร์แกนิก วิถีดั้งเดิม รวมถึงสินค้าวีแกน

ในฐานะ Social Serial Entrepreneur มาร์คเคยร่วมงานกับหลากหลายบริษัท เช่นเดียวกับธุรกิจระหว่างประเทศหลายแห่งของครอบครัว ด้วยความที่เขาเติบโตมาในครอบครัวเกษตรอินทรีย์รายใหญ่ที่สุดของเยอรมนี ที่ดำเนินงานมายาวนานถึง 6 รุ่น ที่่เป็นทั้งนักปฐพีวิทยาด้านการปลูกพืชไร้ดินของยุโรป (European Hydroponic Agronomists) มาถึง 4 รุ่นด้วย

เจนนี่ แอนเดิร์สซัน
(Jenny Andersson)

เจนนี่เป็นนักวางกลยุทธ์สร้างสรรค์ และเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับการยอมรับนับถือ เธอทำงานกลยุทธ์การสื่อสารและความยั่งยืนร่วมกับแบรนด์ระดับโลก Scale-up และ Start-up มานานกว่า 30 ปี

เธอให้ความสำคัญในการทำงานกับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องความยั่งยืน ผ่านการปรับใช้กลยุทธ์ โดยเธอใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ พัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืนจนเป็นนวัตกรรมใหม่ เป็นทฤษฎีเพื่อการเปลี่ยนแปลง และช่วยสนับสนุนให้กลยุทธ์ได้ช่วยชี้นำองค์กร

ปัจจุบันเจนนี่เป็น CEO ของ We Activate The Future ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการมุ่งเป้าการพัฒนา เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง The Really Regenerative Center CIC ซึ่งให้ความสนใจกับชุมชน ช่วยเหลือคนในพื้นที่เมือง Sussex ได้พัฒนาและปรับตัวทางธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่น บูรณาการ และฟื้นคืน ผ่านการเรียนรู้สำรวจและค้นพบศักยภาพของสถานที่ที่อาศัยอยู่

ซานดร้า ปีน่า
(Sandra Pina): SB Spain

ซานดร้าเป็นผู้อำนวยการทั่วไปของ SB ประเทศสเปน และยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาของ SB Global ที่ SB Madrid และ SB Barcelona โดยคุณซานดร้านำแนวคิดความยั่งยืนที่ก้าวหน้ามาสู่ประเทศ ตั้งแต่ปี 2558 และ 2559 กับประเด็นของ Circular Economy และ Net Positive Impact หรือในปี 2560 กับเป้าประสงค์ของธุรกิจ รวมถึง ปี 2561 กับแนวคิด Regeneration รวมถึง ปี 2562 กับ Moonshot Thinking  ความคิดของคุณซานดร้ามักถูกนำมาใช้อ้างอิงในการทำงานด้านความยั่งยืน เธอเป็นวิทยากรประจำในการประชุมระดับนานาชาติ อย่าง BNEW หรือ Club of Rome และยังถูกเชิญไปพูดสร้างแรงบันดาลใจในบริษัทต่าง ๆ อาทิ Softys, ING, L’oreal, 3M, Coke, HP graphics เป็นต้น เธอผ่านประสบการณ์ธุรกิจการตลาดและนวัตกรรม ในบริษัทข้ามชาติ FMCG อย่าง Kellogg และDanone รวมถึงทำงานในลอนดอนและบาร์เซโลนา บริหารจัดการและสร้างผลงานกับแบรนด์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เธอเองยังเป็นรองศาสตราจารย์ด้านนวัตกรรม การตลาดเชิงกลยุทธ์ และการวิจัยการตลาด ที่ IE Business School อีกด้วย

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
SB Thailand

ดร.ศิริกุล ผู้อำนวยการ SB ประเทศไทย ได้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาของตนเองหลังจากทำงานให้กับบริษัทระดับโลกมาเกือบยี่สิบปี พันธกิจของบริษัทของเธอคือการเป็นบริษัทที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ขนาดเล็กแต่มีความสามารถ โดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกับลูกค้าชาวไทยที่เชื่อมั่นอย่างแท้จริงในการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืนและวิธีการที่เป็นระบบ โดยแนวทางการพัฒนากลยุทธ์แบรนด์ของเธอจะยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภูมิหลังของ ดร. ศิริกุล มีตั้งแต่การสื่อสารไปจนถึงการจัดการ ไปจนถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อผสมผสานรวมกันระหว่างไหวพริบเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้เธอเป็นที่ปรึกษาที่ ‘ไม่เหมือนใคร’

ดร.ศิริกุลสามารถให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และแบบองค์รวมที่สมเหตุสมผลและนำไปใช้ได้จริงสำหรับปัญหาของลูกค้าแต่ละราย จุดแข็งของเธอคือความเชี่ยวชาญของเธอในการพัฒนากลยุทธ์แบรนด์ที่น่าสนใจ โมเดลแบรนด์และสถาปัตยกรรมแบรนด์ รวมถึง CSR ของแบรนด์

ดร. ศิริกุลเป็นตัวแทนของ SB (Sustainable Brands) ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2559 และประสบความสำเร็จในการจัดประชุมในแวดวงธุรกิจมากว่า 8 ปี นอกจาก SB แล้ว เธอยังริเริ่มโครงการ “พอแล้วดี The Creator” โครงการที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาเนียล คริสเตียน วาห์ล
(Daniel Christian Wahl)

ดาเนียลเป็นสมาชิกของ International Futures Forum และ H3Uni พันธมิตรที่สนับสนุน r3.0 และสภาที่ปรึกษาของ Ecosystems Restoration Camps เขาทำหน้าที่ในคณะทำงานวิชาการของ Global Ecovillage Network ซึ่งเชื่อมโยงกับ GEN มาเกือบ 20 ปีแล้ว ดาเนียลทำงานอย่างใกล้ชิดกับแนวทางของ GAIA* ตั้งแต่ปี 2550 โดยสอนประจำ ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาการคิดเชิงการออกแบบเชิงนิเวศน์และเศรษฐศาสตร์เชิงปฏิรูปที่วิทยาลัยชูมัคเกอร์ หนังสือของดาเนียล ‘Designing Regenerative Cultures’ ในปี 2559 ได้รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติอย่างรวดเร็ว ถูกตีพิมพ์ทั้งภาษาอังกฤษ บราซิลเลียนโปรตุเกส โปรตุเกส สเปน อิตาลี และเยอรมัน โดยกำลังจะมีฉบับภาษาเดนิชและภาษาสโลวักที่จะวางจำหน่ายในปี 2566 บล็อกของ Daniel บนสื่อออนไลน์ยังมีผู้ติดตามมากกว่า 25,000 คน และผู้สนับสนุนสื่อสังคมออนไลน์ของเขามีผู้ชมรวมกันมากกว่า 850,000 คนทั่วโลก

*GAIA หรือ กายา เป็นแนวคิดในการอธิบายและมองว่า “โลกเป็นสิ่งมีชีวิตอันหนึ่ง” ผู้แปล

สำหรับผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ www.sbthailand.com หรือติดต่อคุณดรุณี โทร. 081-817-0453 เวลา 09.00 – 18.00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566 ราคาบัตรเข้าร่วมทุกกิจกรรม เริ่มต้นที่ 30,000 บาท (EARLY BIRD สำหรับทุกกิจกรรม เพียง 27,000 บาท)

 

 

You Might Also Like