ACTIVITIES

ส่งเสริมพนักงาน มีส่วนร่วมต่ออนาคตเยาวชน

18 กุมภาพันธ์ 2562…บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับม. 1จนถึงปริญญาตรี แบบไม่มีข้อผูกมัดใดๆให้กับเยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

พงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เปิดเผยว่า การมอบทุนSYS Education Fundเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นทุนที่ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งในปี 2560-2561 ได้มีการมอบทุนไปแล้วทั้งสิ้น 18 ทุน รวมมูลค่าทุนประมาณ 1 ล้านบาทแบ่งออกเป็น

  • ภาคเหนือ รวม 7 ทุน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่
  • ภาคตะวันออก จำนวน1 ทุนที่จังหวัดจันทบุรี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 6 ทุน ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานีสุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษและบุรีรัมย์
  • ภาคใต้ รวม 4 ทุน ประกอบด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลา ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี

รวมการส่งมอบทุน SYS Education Fund ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน18 ทุน และปี2562 เพิ่มกว่า10 ทุนการศึกษา ให้เด็กไทย

พร้อมกันนี้ บริษัทจัดให้มีพนักงานพี่เลี้ยงจิตอาสามาช่วยดูแลนักเรียนทุน SYS Education Fund ด้วย โดยเปิดรับสมัครจากพนักงานของบริษัท ซึ่งจะต้องเป็นเพศเดียวกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสบายใจในการพูดคุย  พี่เลี้ยงจิตอาสาเหล่านี้จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำทั้งเรื่องการศึกษา การใช้ชีวิต รวมทั้งติดตามผลการเรียน ความประพฤติ ตลอดจนความเป็นอยู่ของนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนต่อเนื่องต่อไป

 

You Might Also Like