Browsing Tag

ขัตติยา อินทรวิชัย

NEXT GEN

ในประเด็น ESG มี 3 สิ่งที่ธปท.อยากเห็น และสมาคมธนาคารไทยมีรายละเอียดพร้อมใช้งาน 6 เรื่อง

30 สิงหาคม 2565…ให้ ESG อยู่ในทุกการตัดสินใจดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ มี Product,Service สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และบริหารความเสี่ยงทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมได้ทันสถานการณ์  โดยสมาชิกฯและสมาคมธนาคารไทยประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของสมาคมธนาคารไทย

Continue Reading

NEXT GEN

KLOUD by KBank เปิดพื้นที่ “กรีน” ใจกลางสยามสแควร์ ร่วมสร้างคุณค่าให้ชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

5 สิงหาคม 2565…ด้วยความเชื่อของการเป็น “หลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน” ที่ผ่านมาเราจึงเห็นว่าในทุกกระบวนการทำงานของ KBank มี Purpose ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศชาติ รวมถึงไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Continue Reading

NEXT GEN

AWC x KBank ใช้ GREEN LOAN ยกระดับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย

5 กรกฎาคม 2565…เพื่อนำไปพัฒนาและสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในอสังหาริมทรัพย์ของ AWC โดยมุ่งเน้นโครงการที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Continue Reading

ALTERNATIVE

แอปฯ “หมอ กทม.” โมเดลความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทยและ กรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลบริการสุขภาพของคนไข้กว่า 4 ล้านคนใน 11 รพ. รวมไว้ในแอปฯเดียว

11 มีนาคม 2565…นับเป็นก้าวสำคัญในความพยายามผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนใน รพ. ต่างๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน โดยความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทย และกรุงเทพมหานคร ที่ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ภายใต้โครงการ “Smart OPD” ดาวน์โหลดแค่แอปฯเดียว ก็สามารถใช้บริการได้กับ 11 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ช่วยลดขั้นตอนการรับบริการบางอย่างให้ผู้ใช้บริการสามารถจัดการได้ด้วยตนเองลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ

Continue Reading

NEXT GEN

เผยเคล็ดลับ “กสิกรไทย”เคารพความหลากหลายทุกมิติในองค์กร ครองตำแหน่ง Bloomberg Gender–Equality Index ปีที่ 4 ต่อเนื่อง

14 กุมภาพันธ์ 2565…ธนาคารกสิกรไทย ยังคงอยู่ใน Bloomberg Gender–Equality Index ประจำปี 2565 นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน สะท้อนการทำงานที่เคารพความหลากหลาย เพศ อายุ ระดับการศึกษา เชื้อชาติ วัฒนธรรม เปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมให้แก่พนักงานทุกกลุ่ม ทุกระดับ ทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร

Continue Reading

NEXT GEN

เผยคะแนน DJSI ของกสิกรไทยปีที่ 6 จากเทียบเชิญธนาคารชั้นนำทั่วโลก 340 แห่ง

18 พฤศจิกายน 2564…ปีนี้เป็น 1 ใน 24 ธนาคารชั้นนำที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก (DJSI World) และเป็น 1 ใน 14 ธนาคารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets)

Continue Reading

NEXT GEN

กสิกรไทย ธนาคารไทยแห่งแรก ประกาศ Net Zero Commitment จากการดำเนินงาน (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ภายในปี 2573 และ Net Zero ในพอร์ตโฟลิโอของธนาคาร สอดคล้องกับเป้าหมายประเทศ ด้วย 4 แนวทาง เพื่อส่งมอบโลกที่สมดุลและยั่งยืน

30-31 ตุลาคม 2564…ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนชั้นนำของประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนความพยายามของประชาคมโลก ผลักดันประเทศไทยและลูกค้าของธนาคารที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจทั้งภูมิภาค เปลี่ยนผ่านเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน 

Continue Reading

NEXT GEN

กสิกรไทย จะต้อง “ทำ-ไม่ทำ” อะไรบ้าง ? ในปีที่ 3 บนหลักการธนาคารที่รับผิดชอบ หรือ UN PRB

5 ตุลาคม 2564…ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารพาณิชย์สัญชาติไทยแห่งแรกและแห่งเดียว เดินหน้าใน“หลักการธนาคารที่รับผิดชอบ” (UN Principles for Responsible Banking) สอดรับกับยุทธศาสตร์ธนาคารแห่งความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง หนุน“สินเชื่อสีเขียว” ในธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และละเว้นการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่โรงไฟฟ้าถ่านหินที่เกิดใหม่ ยกเว้นโรงไฟฟ้ามีการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานเป็นแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ และทยอยลดเงินกู้ปัจจุบันในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่แล้วให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573 มุ่งหวังร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ส่งมอบโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป

Continue Reading