Browsing Tag

ก.ล.ต.

ALTERNATIVE

ก.ล.ต. MoU 13 หน่วยงาน ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

10 มกราคม 2566… สนับสนุนองค์ความรู้ ให้คำแนะนำแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวางแผนและการรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง และไม่ตกเป็นเหยื่อภัยกลโกงลงทุน

Continue Reading

ALTERNATIVE

ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด กรณีขายหุ้น TRUE โดยอาศัยข้อมูลภายใน

7 กันยายน 2565…ให้ชำระเงินตามมาตรการลงโทษทางแพ่งรวม 2,705,470 บาท รวมทั้งกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา 12 เดือน

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

บทบาทของผู้หญิงในคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

8 มิถุนายน 2565…เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการได้ออกข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อส่งเสริมผู้หญิงให้มีบทบาทในเวทีต่างๆ ทั้งเวทีระดับโลก ภูมิภาค หรือระดับบริษัท

Continue Reading

ALTERNATIVE

ก.ล.ต. ส่งเสริมการเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืน“ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ” ต่อเนื่องอีก 3 ปี

19 พฤษภาคม 2565…ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตและแบบไฟลิ่งตราสารหนี้ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 พร้อมทั้งปรับปรุงเงื่อนไขการใช้เงินในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและเปิดกว้างการลงทุนในทุกประเทศ

Continue Reading

NEXT GEN

Kubix : DESTINY TOKEN พร้อมตอบโจทย์นักลงทุน กลุ่มแฟนหนังไทย-บุพเพสันนิวาส ๒

5 พฤษภาคม 2565… *การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน Kubix ประกาศความพร้อม DESTINY TOKEN จากภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ เตรียมเปิดให้จองซื้อผ่านแอปฯ Kubix แล้ว ตั้งแต่ 23 พ.ค.นี้เป็นต้นไป หลัง ก.ล.ต. อนุมัติให้แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

Continue Reading

NEXT GEN

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์รองรับกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)

6-7 เมษายน 2565…ก.ล.ต. ออกประกาศให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) มีแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

Continue Reading

ACTIVITIES

UN Women เสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

18 มีนาคม 2565… ผ่านการส่งเสริมการเปิดเผยและรายงานข้อมูล 56-1 One Report ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลท. การสนับสนุนบทบาทผู้นำองค์กรสตรี  การสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสตรี และธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำในห่วงโซ่อุปทานของภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

Continue Reading

ACTIVITIES

ก.ล.ต. ร่วมเสวนาในกิจกรรมคู่ขนานของการประชุม COP 26

13 พฤศจิกายน 2564…เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย มุ่งขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ถ่ายทอดสดจากเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร

Continue Reading