Browsing Tag

ก.ล.ต.

NEXT GEN

ผู้จัดการกองทุน&นักวิเคราะห์การลงทุน จะถาม IR ถึงปัจจัย ESG มากขึ้น !

8 กันยายน 2564…ก.ล.ต. ร่วมกับ CFA Institute Asia-Pacific Research Exchange (CFA Institute) และได้รับการสนับสนุน จาก CFA Society Thailand (CFA Thailand) จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ Overview on “ESG Integration Framework” for Investment Analysis เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์การลงทุนนำแนวคิดการวิเคราะห์เรื่อง ESG มาประยุกต์ใช้

Continue Reading

NEXT GEN

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขาย “ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน” (sustainability-linked bond)

17 พฤษภาคม 2564…เพื่อเป็นเครื่องมือระดมทุนสำหรับกิจการที่คำนึงถึงความยั่งยืนและผนวกปัจจัยด้าน ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบไฟลิ่ง

Continue Reading

ACTIVITIES

ก.ล.ต. ขอความร่วมมือ 2 เรื่องกับบริษัทจดทะเบียน เพื่อ “ลดความเสี่ยง” โควิด-19

16 เมษายน 2564…SD PERSPECTIVES รับทราบข้อมูล ก.ล.ต. ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ e-meeting และขอให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนพิจารณาให้มีการทำงานที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิด-19

Continue Reading

ACTIVITIES

ราช กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลตราสารหนี้สีเขียวแห่งปี 2563

8 เมษายน 2564…รางวัลแรก ตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี (Deal of the Year) จากหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลค่า 8,000 ล้านบาท และอีกรางวัล Environmental, Social and Governance Bond

Continue Reading

NEXT GEN

แบบ 56-1 One Report ปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน

17 กุมภาพันธ์ 2564…ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทาง พร้อมคลิปการบรรยายและ FAQ

Continue Reading

ACTIVITIES

รู้เรื่องเงิน.com เพิ่มทักษะชีวิตใช้เงินเป็น จัดการหนี้ได้ มีเงินออม รู้จักลงทุน

6 กุมภาพันธ์ 2564… SD Perspectives ติดตาม รู้เรื่องเงิน.com หนุนคนไทยครอบคลุมทุกช่วงวัย หลายอาชีพ 
สร้างทักษะทางการเงิน โดย ก.ล.ต. ผนึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 12 แห่ง นับเป็นเว็บศูนย์รวมข้อมูลพื้นฐานแห่งแรกของไทย

Continue Reading

ALTERNATIVE

ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่ง CEO ของ SVI อินไซด์หุ้น

2 กุมภาพันธ์ 2564…ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด 2 ราย ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ และนางสาวนนทิยา พลวัฒน์ กรณีร่วมกันซื้อหุ้นบริษัทเอส วี ไอ จำกัด (มหาชน) (SVI) โดยรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน โดยให้ผู้กระทำความผิดทั้ง 2 รายชำระเงินรวมจำนวน 38,330,254 บาท และกำหนดระยะเวลาห้ามบุคคลทั้ง 2 รายเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

Continue Reading

NEXT GEN

ก.ล.ต.หนุนเปิดเผยข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

15 มกราคม 2564…ก.ล.ต. ประกาศการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD supporter) อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำปัจจัยด้านความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศไปผนวกเข้ากับกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยยกระดับตลาดทุนไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

Continue Reading