Browsing Tag

ก.ล.ต.

ALTERNATIVE

1 ในความร่วมมือ ให้บจ.เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบ Climate Change

1 กันยายน 2563… สหราชอาณาจักรและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เกี่ยวกับความร่วมมือด้านบริการทางการเงิน (Financial Services) เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง

Continue Reading

NEXT GEN

Green Bond ยกระดับตลาดทุนไทยตอบโจทย์ความยั่งยืน

18 สิงหาคม 2563…ก.ล.ต. ร่วมกับกองทุนพรอสเพอริตี้ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรและบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (สิงคโปร์) จัดงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Deep-dive into green bond: post-issuance reporting and sector eligibility criteria” เพื่อส่งเสริมการระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) และการมีส่วนร่วมของตลาดทุนไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

ก.ล.ต.รุก ESG หนุนกลุ่มผู้เปราะบางและวิสาหกิจเพื่อสังคม

1 กรกฎาคม 2563…ร่วมมือกับบมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เปิดร้าน Café Amazon for Chance ที่ให้บริการโดยผู้บกพร่องทางการได้ยิน ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

“ส่งพลาสติกกลับบ้าน”โมเดลนำร่องเกิด Circular Hotspot ถนนสุขุมวิทแห่งแรก

19 พฤษภาคม 2563…โมเดลต้นแบบการเรียกคืนขยะที่มีประสิทธิภาพ จากความร่วมมือของภาคเอกชน ภาครัฐและภาค และประชาชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ “แยกที่บ้าน ฝากทิ้งที่เรา”

Continue Reading

NEXT GEN

TRBN พื้นที่กลางส่งเสริมทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ

3 ธันวาคม 2562…ภาคเอกชนผนึกกำลังผ่านเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) จุดประกาย “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน” กระตุ้นบริษัทจดทะเบียนไทยและบริษัทเอกชนทั่วไปทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ

Continue Reading

TALK

ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ

27 พฤศจิกายน 2562… Kick Off 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย  ก.ล.ต. แกนนำความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในบริเวณถนนวิภาวดีฯ เคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน ตามบทบาทของแต่ละองค์กร สอดคล้อง SDGs

Continue Reading

ACTIVITIES

ก.ล.ต. + 12 องค์กร เคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืนด้วย ESG

19 สิงหาคม 2562…คำมั่นสัญญาในพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

Continue Reading

PARTNERSHIPS

ก.ล.ต. & ตลท.ลดความซ้ำซ้อน เหลือ One Stop Service One Report One ESG

3 มิถุนายน 2562…เมื่อก่อนถามตลท.หรือก.ล.ต.แล้ว ข้อมูลเดียวกันต้องถาม ก.ล.ต. หรือตลท.อีกเพื่อความชัวร์ของบจ. แต่อีกไม่นานถามใครก็เหมือนกัน เพราะทั้ง 2 หน่วยงาน ลดความซ้ำซ้อนร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุน

Continue Reading

Pin It on Pinterest