Search results for

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า

CSR

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี @นนทบุรี ขยายพื้นที่แห่ง “โอกาส” ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต สร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านการ “ให้คืน” สู่สังคมอย่างยั่งยืน”

26-27 มีนาคม 2565…ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เดินหน้าสานต่อโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี (fai-fah by ttb) กิจกรรมสังคมที่มีความโดดเด่นตลอด 13 ปีที่ผ่านมา โดยมอบโอกาสและปลูกฝังเยาวชนในชุมชนอายุระหว่าง 12 – 17 ปี ให้ได้ค้นพบศักยภาพในตัวเองพร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตนเอง รวมทั้งสังคม และผู้คนรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Continue Reading

CSR

ทีเอ็มบี และธนชาต จัดโปรเจกต์พิเศษ เปลี่ยน ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สู่ “ศูนย์แบ่งปัน” จุดประกายการเรียนรู้ให้เด็กในชุมชนก่อนเปิดเทอม

20-21 มิถุนายน 2563….ในช่วง COVID-19 ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี และธนชาต ได้แบ่งปันสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ให้เด็ก ๆ และผู้ปกครอง สามารถเลือกนำกลับบ้านได้ฟรี ! เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กและเยาวชนที่ต้องอยู่บ้าน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอมยาว ทุกวันพุธและวันเสาร์ เดือนมิถุนายน ที่ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ และศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ

Continue Reading

CSR

จากเด็กธรรมดา ๆ สู่เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โครงการแห่งการให้ที่ยั่งยืน โดยทีเอ็มบี กับภารกิจส่งต่อคุณค่า แรงบันดาลใจ และจุดประกายเยาวชนสู่สังคม

24 ธันวาคม 2662…จากความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า  เด็กทุกคนล้วนมีพลังอยู่ในตัวเอง “ทีเอ็มบี” จึงอาสาทำหน้าที่เติมเชื้อไฟให้ลุกโชนตัวเด็กในศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี ด้วยการมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

Continue Reading

CSR

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี x MOCA BANGKOK ต่อยอดผลงานศิลปะเด็กไฟ-ฟ้า จุดประกายสู่สังคมในวงกว้าง

8-9 กุมภาพันธ์ 2567….นับเป็นการจุดประกายและพัฒนาศักยภาพจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ทั้ง 5 แห่ง ครั้งสำคัญของ โครงการ ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ที่นำผลงานศิลปะเด็กไฟ-ฟ้า จุดประกายสู่สังคมในวงกว้าง ในพื้นที่ที่สามารถสัมผัสประสบการณ์ทางศิลปะที่หลากหลาย ทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ โดยเป็นอีกครั้งที่ MOCA BANGKOK เปิดพื้นที่ให้เยาวชนนำเสนอผลงานศิลปะผ่านนิทรรศการ ซึ่งเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นของเด็กไฟ-ฟ้า ที่ได้รับการจุดประกายทางด้านศิลปะ ภายใต้แนวคิด “เด็กธรรมดา…คือสิ่งสวยงาม” นำเสนอให้สังคมได้เห็นพลังของเด็ก ๆ ที่ซ่อนอยู่เพื่อรอ “โอกาส” และ “การให้”

Continue Reading

CSR

fai-fah Art Fest 2023 พื้นที่ปล่อยแสง ตามแนวคิดแบบ “เด็กธรรมดาคือสิ่งที่สวยงาม”

20 พฤศจิกายน 2566…นับเป็นการจัดงาน โชว์เคสผลงานและไอเดียสร้างสรรค์ของเด็กไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ในศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ก็ยังคงเดินหน้าทำหลักสูตรใหม่ๆ เช่น Fun for Fin เกี่ยวกับเรื่อง Financial Litteracy และจะมีโอกาสเพิ่มเติมเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัว เช่น การคัดแยกขยะในเร็ว ๆ นี้

Continue Reading

ACTIVITIES

fai-fah art fest 2021 The Virtual ทุก ๆ ยอด View มีค่าเท่ากับเงิน 1 บาท

21 พฤศจิกายน 2564…ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี  เปิดกิจกรรม นิทรรศการผลงานศิลปะและการแสดง fai-fah art fest 2021 ชม ช้อป แชร์ The Virtual ในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก วันนี้ถึง 10 ธันวาคม 2564 #faifahartfest2021

Continue Reading

CSR

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี เดินหน้ากลยุทธ์ “3C” Care-Connect-Contribute จุดประกายเยาวชนให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

12 กันยายน 2564…โครงการไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนหลักจากทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน ช่วยเสริมสร้างสิ่งดี ๆคืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

Continue Reading

CSR

ทีเอ็มบีและธนชาต ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนผ่านนิทรรศการศิลปะและการแสดง ในเวทีโชว์เคส FAI-FAH ART FEST 2020

30 พฤศจิกายน 2563…ไฟ-ฟ้า (FAI-FAH) โดยทีเอ็มบีและธนชาต มีแนวคิดในการสร้างสังคมแห่งการ “ให้” ที่ยั่งยืน มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อเสริมสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมไทยผ่านโครงการต่าง ๆ

Continue Reading