NEXT GEN

ศูนย์การเรียนรู้ “สรรค์สาระ” เชื่อมสังคม & สิ่งแวดล้อม

18 มีนาคม 2563…ภาพข้างต้น สาระ ล่ำซำ ใช้ห้องออดิทอเรียม ในสรรค์สาระ เชื่อมโยง Stakeholder ของบริษัทส่วนหนึ่ง เพื่อให้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท ตลอดปี 2563

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เล่าถึงเมืองไทยประกันชีวิต ยังเดินหน้าในการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในทุกระดับ ให้สามารถทำงานได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้โลกยุคใหม่

ล่าสุด เมืองไทยประกันชีวิต ได้ทำการเปิด ศูนย์การเรียนรู้ “สรรค์สาระ” จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 48 ไร่ เป็นที่ดินของบริษัทอยู่แล้ว โดยการออกแบบของ A49 และจะมีการขอการรับรองจาก LEED หลังจากเปิดใช้อย่างเรียบร้อย

“ศูนย์การเรียนรู้ สรรค์สาระ รายล้อมด้วยธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบของอาคารและการจัดสรรพื้นที่ให้มีความโปร่งโล่งสบาย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมอาคารที่พักและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน”

สาระนำชม ศูนย์การเรียนรู้ “สรรค์สาระ” ในเฟสแรก ซึ่งห้องออดิทอเรียม หรือห้องประชุมกลางได้ไอเดียมาจากโอ่งราชบุรี โอ่งแห่งความรู้ เลือกใช้สีลักษณะโอ่งราชบุรีดั้งเดิม ออดิทอเรียมที่เป็นลักษณะโอ่งเป็นพื้นที่ใหญ่ จุได้พันกว่าคน จะใช้ต่อเมื่อเป็นงานใหญ่ ๆ เช่นในครั้งนี้

“ตรงที่เรานั่งชื่อลานสร้างภูมิ ผม Recognise ภูมิชาย ล่ำซำ มีห้องชื่อโพธิพงษ์ การตั้งชื่อเลือกมาจากองค์ความรู้ ทุกจุดเป็นอค์ความรู้ และ Represent ชื่อของอดีตประธานกรรมการ ประธานอำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการ ที่ผ่านมาของเมืองไทยประกันชีวิตทั้งหมด”

สาระเล่าต่อเนื่อง ที่ลานสร้างภูมิ เป็นทั้งที่นั่งแบบอัฒจรรย์ บันไดป็นสเปซที่ใหญ่หน่อย มานั่งแล้วเหมือนทาวน์ฮอล์ ทำงานตรงนี้ก็ได้ ใช้เป็นพื้นที่อยากแชร์ข้อมูล ประสบการณ์แบบไม่เป็นทางการ แบบไม่มีขั้นตำแหน่งของคน

จากที่นั่งตรงนี้มองไปที่อาคารพัก มองไกล ๆ ที่เห็นเป็นบันไดสีขาว จริง ๆ นั่งได้ สามารถเเป็นเซคชั่นเล็ก ๆ อยากจะแชร์ได้ตลอด หลักการคือนั่งแล้วแชร์ได้เลย รวมถึงเป็น Co-Working Space ได้ทุกจุด ต้องการให้มีเรื่องธรรมชาติเข้าไปด้วย จึงมองเห็นบรรยากาศธรรมชาติต้นไม้สายน้ำที่ออกแบบไว้ภายนอก

ด้านหลัง ที่แยกเป็นห้อง ๆ มี 14 ห้อง มีทั้งห้องสอบ ห้องประชุม มีหลายขนาด ทุกห้องใส่เทคโนโลยีเข้าไปเพราะการเรียนรู้ต้องคู่กับเทคโนโลยี

ส่วนเรื่องสีสันภายใน จะไม่มีสีของบริษัท แต่จะเป็นสีอิฐ และโทนสีของโอ่งราชบุรีเพราะต้องการให้รู้สึกผ่อนคลาย

“ข้างหน้าทางเข้าเป็นที่ ๆ ที่เราออกแบบไว้เพื่อการทำกิจกรรมกับชุมชน เป็นการเชื่อมกับสังคมในวันข้างหน้า นอกจากนี้พื้นที่ด้านหน้าเราจะมีแนวกันเสียงจากถนนไว้ด้วย”

สาระย้ำในท้ายที่สุด ศูนย์การเรียนรู้ สรรค์สาระ จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงาน ตัวแทน รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน พร้อมนำพาองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และแข็งแกร่ง

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply