NEXT GEN

The New Norm อีสท์ วอเตอร์ URD พาร์ทเนอร์ร่วมรับผิดชอบการใช้น้ำด้วยกัน

24 กันยายน 2562…จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการคิดอัตราการใช้น้ำ เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ในระบบจัดการน้ำ ไม่ว่าจะแล้งหรือท่วมหรือปกติ ด้วยการใช้ URD

บดินทร์ อุดล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ขยายความต่อเนื่องว่า 1 มกราคม 2563 จะเกิด The New Norm พร้อม ๆ กันในเฟสแรกระหว่างอีสต์ วอเตอร์ กับลูกค้า

“URD จะเริ่มเป็นคมเปญโครงสร้าง Norm ใหม่ เข้ามาปิดความเสี่ยงเรื่องการใช้น้ำ ทุกคนที่ใช้น้ำต้องร่วมกันรับผิดชอบ และเตรียมพร้อมกับภาษีน้ำใหม่ ซึ่งขณะนี้อีสท์ วอเตอร์ URD พร้อมแล้วสำหรับลูกค้า”
U-Usage คาดหวังใช้น้ำให้ถูกต้องเหมาะสม ลดการใช้น้ำได้ต้องลดการใช้ หากจะใช้น้ำรีไซเคิลเพื่อพื้นที่ใดได้ ก็ควรใช้น้ำรีไซเคิล
R-Reserve คาดหวังให้มีการวางแผนการใช้น้ำอย่างมีการวางแผน โดยลูกค้าจะต้องรู้ว่า ปีหนึ่ง ๆ การใช้น้ำอย่างไม่สม เช่นมากเกินไปนั้น จะทำลายทรัพยากรเท่าใด
D-Demand คาดหวังว่าจะใช้น้ำอย่างพอดี
“เรากำลังเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทาง อยู่ไกลต้องจ่ายราคาสูงกว่าคนอยู่ใกล้ นอกจากนี้มีเรื่องขอซื้อน้ำเผื่อไว้ก่อนจำนวนมาก ด้วยเกรงว่าะแล้ง หรือน้ำไม่พอ แต่ข้อเท็จจริงน้ำเหลือเฟือ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวนี้คือการเซ็ท Normใหม่ URD เข้ามาปิดความเสี่ยง ทุกคนใช้น้ำรับผิดชอบร่วมกัน เพราะน้ำส่วนหนึ่งก็มาจากอ่างเก็บน้ำที่ชุมชนต้องใช้ด้วย โดยเฟสแรกจะเป็นลูกค้ารายใหญ่”

อย่างไรก็ตาม บดินทร์กล่าวเพิ่มเติมว่า ระยะเวลาอันใกล้ 10 กว่าปีนี้ จำนวนน้ำน่าจะมีเพียงพอ เพราะฝนที่ตกในจันบุรี และตราด มีจำนวนมาก ซึ่งสถานการณ์แล้งสุดของทั้ง 2 จังหวัด ปริมาณน้ำก็ยังมากอยู่ เพราะป่าอุดมสมบูรณ์มาก ดังนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างดีเพื่อนำมาใช้

“ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับให้บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ให้คงอันดับเครดิตอยู่ที่ A+ แนวโน้มคงที่ สะท้อนให้เห็นถึงอัตรากำไรที่ดีและมีกระแสเงินสดสม่ำเสมอของอีสท์ วอเตอร์ตลอดมา

ทริสเรตติ้งคาดการณ์ว่ารายได้ของอีสท์ วอเตอร์ จะเติบโตอยูที่ 5% ต่อปีในช่วงปี 2562-2564 โดยพิจารณาจากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งบริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอีก 3 ปีข้างหน้า ทั้งการสร้างท่อส่งน้ำใหม่ พัฒนาสถานีสูบน้ำและเสริมประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรของประเทศต่อไป

 

 

You Might Also Like