NEXT GEN

แนวทางพันธบัตรยั่งยืนในโลก หลังการระบาด #COVID19

10 กรกฎาคม 2563…Social Bond และ Green Bond เข้าสู่ตลาดมากขึ้น นักลงทุนเน้นความยั่งยืนของเอเชีย และผู้ออกพันธบัตร กำลังจับตามองแนวทางของสหภาพยุโรป

ปัจจุบันไม่มีมาตรฐานระดับโลกสําหรับการออกพันธบัตรด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นคํารวมที่ใช้สําหรับพันธบัตร Covid-19 ที่เชื่อมโยง Social Bond และ Green Bond ทําให้องค์กรออกพันธบัตร และเรียกว่าเป็น 1 ใน 3 อย่างนี้ โดยไม่คํานึงถึงวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สําคัญ (KPIs)

เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัญหาร้ายแรงเพียงใด สมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (ICMA) องค์กรหลักของอุตสาหกรรมสําหรับสินทรัพย์ประเภท Fixed-Income นำเสนอแนวทางพันธบัตรที่เชื่อมโยงเรื่องความอย่างยั่งยืน ซึ่งได้กลายเป็นแนวทางของ Green Bond ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา โดยแนวทางเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดมาตรฐานทั่วไปสําหรับพันธบัตรความยั่งยืนและ Green Bond

“แต่สิ่งที่เราเห็นเมื่อติดตาม Social Bond ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ คือว่ามีไม่มากที่เรียกได้ว่ามีความแม่นยํา และถ้าเราแมปกับหลักการของ ICMA จะพบว่า มีพันธบัตรที่ออกมาเป็นพันธบัตร Covid-19 น้อยมาก ดังนั้นดิฉันคิดว่า นี่เป็นหนึ่งในตลาดที่ต้องตระหนักถึงมากเพราะน่าจะมีการทำให้เป็น Green มากขึ้น ที่เกิดขึ้นในช่วง Covid – 19 ระบาด”

Nadia Humphreys สมาชิกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของสหภาพยุโรป (TEG) เพื่อการเงินที่ยั่งยืน และผู้จัดการธุรกิจเพื่อโซลูชันทางการเงินที่ยั่งยืนที่ Bloomberg กล่าว

ขณะที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมการเงินค่อย ๆ เริ่มวางแผนสําหรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจช่วงหลังการระบาดของ Covid – 19 ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อด้านในเอเชียเริ่มคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นของพวกเขา คําถามใหญ่เป็นวิธีการกำหนด Position ความยั่งยืนในกลยุทธ์สิ่งเหล่านี้ เป็นความรับผิดชอบทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และคิดถึงสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือที่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

โชคดีที่ TEG ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการเงินอย่างยั่งยืนให้คําแนะนําบางอย่างเมื่อพยายามที่จะตอบคําถามเหล่านี้ด้วยการเผยแพร่ EU Sustainable Taxonomy, EU Green Bond Standards, Paris-Aligned and Climate Transition Benchmarks รวมถึงการแถลงถึง Roadmap กลยุทธ์สำหรับการฟื้นตัวเมื่อไม่นานมานี้

สําหรับเอเชีย กฎระเบียบและแนวทางเหล่านี้ เน้นแนวคิดแบบ Euro-centric ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชนิดของมาตรฐานความยั่งยืน กฎและกฎระเบียบที่ต้องวางไว้ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวที่มีประสิทธิภาพ

Cr.ec.europa.eu

เพื่อให้เฉพาะเจาะจงเรื่องพันธบัตรยั่งยืนหรือ Sustainability Bond มากขึ้น มาตรฐานที่กําหนดไว้ใน EU Taxonomy สามารถให้ผู้ออกพันธบัตร และนักลงทุน กำหนดลักษณะเฉพาะของการดําเนินการในแง่ของวิธีการวัดประสิทธิภาพของพันธบัตรดังกล่าวในการจัดหาเงินทุนเพื่อการฟื้นตัว

“ตัวอย่างงบประมาณของสหภาพยุโรปคือ เงินช่วยเหลือเพื่อชำระหนี้และส่วนทุนของ บริษัท ที่กำลังประสบปัญหา แต่เรื่องแรกสุด สหภาพยุโรปต้องการให้เงินแก่การฟื้นตัวในแนวทางของ Green โดยการเพิ่มแรงจูงใจ ที่จะทําให้แน่ใจว่า บริษัท ที่ยื่นขอเงินมีแผนการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนเชื่อมโยงกับ Business Model ” Humphreys กล่าว

นั่นหมายความว่า พวกเขาสามารถแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การประเมินความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ กล่าวได้ว่า นี่เป็นแผน และพวกเขากําลังจะทําให้สำเร็จ

TEG ตามความเห็นของ Humphreys กำลังผลักดันชุดของมาตรฐานที่เข้มงวดมากกว่า สําหรับบริษัทที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนทางการเงินที่เกี่ยวกับการระบาดทั่วโลก โดยเฉพาะ KPIs ที่กําหนด ใน EU Taxonomy

“เราจะถามบริษัทว่า KPI ของคุณคืออะไร ? คุณไม่สามารถไปธนาคาร ขอเงิน บอกว่ามีแผนการเปลี่ยนแปลง แล้วเดินออกไปพร้อมกับเงินทุน คุณจำเป็นต้องรับผิดชอบในการส่งมอบบางสิ่งบางอย่าง และเราได้ร้องขอให้พวกเขาทําให้สอดคล้องกับ EU Taxonomy”

ทั้งนี้ สำหรับผู้กู้ การปฏิบัติตาม KPI ตาม EU Taxonomy สามารถนําสิทธิประโยชน์บางอย่างนำไปลดค่าใช้จ่ายได้

“เครื่องมือทางการเงินบางอย่างถูกใช้ในการวัด KPI แล้ว และจะเปลี่ยนแปลงการจ่ายคืน ถ้าคุณทำได้ตาม KPI เงินที่จะจ่ายของคุณก็น้อยลงภาระการชําระหนี้จะไม่น้อยลงถ้าคุณทำไม่ได้ตาม KPI ดังนั้น ผลกระทบ ก็คือ ผู้กู้สามารถมีกระแสเงินสดที่ดีขึ้นได้ ขึ้นกับว่า บรรลุเป้าหมายหรือไม่ ถ้าทำได้กระแสเงินสดก็จะดีกว่าเดิม” Humphreys กล่าว

ข้อมูลของบลูมเบิร์ก ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนเมษายน ทั่วโลกออกผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงความยั่งยืนแล้วรวมมูลค่าประมาณ 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เดือนเมษายนเดือนเดียว มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเชื่อมโยงกับความยั่งยืนออกโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กร สถาบันที่ไม่ใช่ภาครัฐ มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา

You Might Also Like