Browsing Tag

Green Bond

NEXT GEN

สตาร์ทอัพ สาย ESG สัญชาติไทย โชว์ศักยภาพบนเวทีโลก Singtel Group Future

3 พฤศจิกายน 2566…AIS The StartUp ตอกย้ำเป้าหมาย Partnership for Inclusive Growth เปิดเส้นทางแห่งโอกาสจากนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และส่งต่อประโยชน์สู่สังคมอย่างยั่งยืน

Continue Reading

SD DAILY

SD Daily : ไซยะบุรี พาวเวอร์ (XPCL) ขายเกลี้ยง Green Bond 3,500 ล้านบาท

2 พฤศจิกายน 2566…ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังสะอาดเพื่อสร้างเสถียรภาพให้ประเทศไทย และช่วยให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนในอนาคต

Continue Reading

NEXT GEN

เกิดผลกระทบจาก “เอลนีโญ” ต่อภาคธุรกิจ ตอกย้ำการให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

22-23 ตุลาคม 2566…เป็นที่ทราบกันดีว่า ปีนี้เป็นปีที่มีปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” ซึ่งจะทำให้สภาพอากาศแปรปรวนไป 3-5 ปี โดยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า จะเริ่มตั้งแต่ปีนี้ ถึงปี 2571 ประเทศไทยซึ่งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องพบเจอกับความแห้งแล้งตั้งแต่ปีนี้เช่นกัน  

Continue Reading

NEXT GEN

กรุงศรี เชื่อ ESG คือ“ทางรอด” ไม่ใช่ “ทางเลือก” ตั้งเป้ารุกธนาคารพาณิชย์เพื่อความยั่งยืน

27 กรกฎาคม 2565…โอกาสและความท้าทายที่สำคัญที่จะลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อโลกและประชาคมโลกอย่างมีนัยยะสำคัญ ด้วยการผนวกมิติด้าน ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจในกลยทุธ์ นโยบาย และเป้าหมายทางธุรกิจ การใช้ ESG เป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ การฟื้นฟูธุรกิจภายหลังโควิด-19 พัฒนาการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ สร้างพอร์ตสินเชื่อที่สมดุล การผสานความแข็งแกร่งกับ MUFG

Continue Reading

NEXT GEN

ภาคธุรกิจต้องปรับตัว ลดกิจกรรมที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพราะการเงินเพื่อความยั่งยืนทั่วโลก มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

26 กรกฎาคม 2565… ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนในปี 2021 มีมูลค่า 929,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเติบโต 10 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะมูลค่าสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนในปี 2021 มีมูลค่า 716,561 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโต 7 เท่าจากปี 2018 ขณะที่ประเทศไทย ณ ไตรมาส 2 ปี 2022 มีมูลค่าตราสารหนี้คงค้างด้านความยั่งยืน จำนวน 330,049 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็น Sustainability Bond ของรัฐบาล ลำดับถัดมาคือ Green Bond เพื่อใช้ในโครงการด้านพลังงาน

Continue Reading

NEXT GEN

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการออกและเสนอขาย “ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน” (sustainability-linked bond)

17 พฤษภาคม 2564…เพื่อเป็นเครื่องมือระดมทุนสำหรับกิจการที่คำนึงถึงความยั่งยืนและผนวกปัจจัยด้าน ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตและค่าธรรมเนียมการยื่นแบบไฟลิ่ง

Continue Reading

NEXT GEN

ฮุนได แคปปิตอล ออก Green Bond ชุดใหญ่ที่สุดของบริษัท มูลค่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐ

22 กุมภาพันธ์ 2564…เป้าหมายใช้เป็นเงินทุนขับเคลื่อนโครงการยานพาหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทรับรองผลกำไรขั้นต่ำและอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับอเมื่อเทียบกับพันธบัตรทั่วโลกทั้งหมดที่เปิดตัวมาแล้ว

Continue Reading

NEXT GEN

เป้าหมายนักลงทุน ESG กับแนวทางใหม่ของการจัดการปัญหาสังคมในปี 2021


30 มกราคม 2564…นักลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (ESG) คาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่การหาแนวทางใหม่ในประเด็นความเหลื่อมทางสังคมในปี 2021 เนื่องจากแนวทางดั้งเดิมในการจัดการกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายใต้กรอบ ESG ได้แสดงให้เห็นช่วงการระบาดใหญ่ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการแก้ปัญหา ส่งผลให้นักลงทุนหันมาใช้เป้าหมายการพัฒนาสังคม (SDGs) ของสหประชาชาติเพื่อกำหนดแนวทางแทน

Continue Reading