NEXT GEN

ทิ้งของให้ถูกที่เพื่อรีไซเคิล & ลดต้นทางขยะ เป็นไลฟ์สไตล์ ไม่ใช่เทรนด์

5 มิถุนายน 2563…วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก แชร์จากสมาชิก #SDPerspectivesChallenges มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับแบรนด์ และ กระบวนการจัดการความเสี่ยงด้าน ESG

1.ได้โอกาสไปทิ้งมือถือรุ่นสไลด์ได้ ยี่ห้อไอโมบายและซัมซุง พร้อมสายชาร์จ คลิกข้อมูลสิ่งที่จะทิ้ง ที่ช้อป #เอไอเอส …สบายใจทิ้งของถูกที่ E-Waste

1.ขวดน้ำแบบรีฟิลและถุงผ้า…ของที่ระลึกเนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” สำหรับพนักงาน จากธนาคารกรุงศรี

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า จากโครงการ “ทิ้ง E-Waste กับเอไอเอส” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างการตระหนักรู้ และเป็นแกนกลางที่จะเป็นจุดรับและนำขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประชาชนไปกำจัดอย่างถูกวิธี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วไปอย่างดียิ่ง มีปริมาณขยะ E-Waste เข้าสู่กระบวนการกำจัดรวมทั้งสิ้นกว่า 49,952 ชิ้น ในระยะเวลาเพียง 7 เดือน สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงถึง 499,520 กิโลกรัมคาร์บอนสมมูลย์ หรือเทียบเท่าต้นไม้ขนาดใหญ่ จำนวน 55,502 ต้น ดูดซับ CO2 เป็นเวลา 1 ปี

วันที่ 5 มิถุนายน ปีนี้มีคำขวัญว่า Time for Nature ช่วงเวลาที่ธรรมชาติทั่วโลกจะได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่เราจะใช้วาระวันสิ่งแวดล้อมโลกนี้ ประกาศเจตนารมย์ในการร่วมรักษา ฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมร่วมกับพันธมิตรทั้ง 40 องค์กร รวมพลังของพนักงานทุกองค์กรกว่า 100,000 คน เปิดตัวแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” สร้างเครือข่ายรณรงค์และบอกต่อการรับทิ้งขยะ พร้อมทั้งร่วมขยายความตระหนักรู้ไปสู่คนไทยในเซกเมนต์ต่างๆ อย่างแพร่หลาย ทั้งกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน, กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย, กลุ่มผู้พักอาศัยทั้งบ้านและคอนโด, กลุ่มโลจิสติกส์, กลุ่มช็อปเปอร์ เป็นต้น

ออกบ้านครั้งใดหลังคลายล็อคเฟส 3 พก E-Waste ติดตัวไปทิ้งด้วยทุกครั้ง ทิ้งได้ ณ 1,806 จุด ทั่วไทย

เซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และพนักงานกรุงศรีร่วมแสดงเจตนารมณ์ลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) เนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2563 (World Environment Day) ซึ่งนอกจากจะลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อนอีกด้วย

ในโอกาสนี้ ปีนี้ครบรอบ 75 ปีของธนาคาร ธนาคารได้แจกขวดน้ำแบบรีฟิลและถุงผ้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่แก่พนักงานกรุงศรี กรุ๊ป กว่า 30,000 คน ทั่วประเทศ

ธนาคารมีเป้าหมายป้องกันภาวะโลกร้อนด้วยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 7.5 ล้านกิโลกรัมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากกระบวนการทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ การให้สินเชื่อ และการสนับสนุนการระดมทุนของลูกค้าเพื่อธุรกิจหรือโครงการสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ธุรกิจก็มีความจำเป็นที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่นเดียวกับ Stakeholder ดังนั้นบทบาทของธุรกิจจะต้องมีส่วนช่วยยกระดับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ให้แย่ลงไป นับเป็นความพยายามที่จะต้องทำเรื่องนี้ให้เป็น Lifestyle Sustainability  และจะส่งต่อแบรนด์ยั่งยืนด้วย

 

 

You Might Also Like