NEXT GEN

GC เร่งสร้าง Lifestyle Sustainability ใหม่ ๆ เพื่อเป้าหมายความยั่งยืน

1 มีนาคม 2565… การประกาศทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566สำหรับวันนี้และอนาคต GC จะทำให้ดีขึ้นเพื่อทุกคน และดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม เพื่อช่วยให้โลกใบนี้คงอยู่อย่างยั่งยืน พร้อม Educate ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และขยายวงแบรนด์ YOUเทิร์น แพลตฟอร์มให้มากขึ้น

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 มุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืน จากแนวคิด “ยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี” ที่จะตอบทุกโจทย์การใช้ชีวิต ต่อยอดไปสู่แนวคิด “ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก” สะท้อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น สำหรับวันนี้และอนาคต GC มุ่งมั่นจะทำให้ดีขึ้นเพื่อทุกคน และดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม เพื่อช่วยให้โลกใบนี้คงอยู่อย่างยั่งยืน

“สำหรับในส่วนเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่โรงงาน ENVICCO ของ GC ผลิต ขณะนี้ก็เดินหน้าผลิตให้กับลูกค้าตามปกติ ซึ่งในประเทศไทยคิดว่าอีกไม่นาน ลูกค้าของเราก็น่าจะเริ่มใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลดังกล่าวซึ่งเป็น Food Grade ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ กันหลายแบรนด์ ซึ่งการ Educate กับลูกค้าผู้ประกอบการ เราก็ยังทำต่อเนื่อง ด้วยการใช้ตัวอย่างจากต่างประเทศที่ทำเรื่องนี้มานาน ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลียเอง ก็ใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาทำบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้กับเครื่องดื่มหรืออาหาร ส่วนการ Educate ผู้บริโภค เจ้าของแบรนด์น้ำดื่มสามารถทำงานดังกล่าวโดยตรง เพราะบรรจุภัณฑ์จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีของจริงที่ใช้อยู่แล้วในต่างประเทศ”

ดร.คงกระพัน ยังกล่าวถึงสิ่งที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่มากับแบรนด์ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม GC ยังมีความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรในโครงการ Upcycling Upstyling และการลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วผ่าน YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ร่วมกับชุมชนและโรงเรียน ซึ่งมีการขยายไปหลายพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น

คลิกภาพขยาย

“ปี 2566 GC มีการต่อยอดและพัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น โครงการความร่วมมือกับพันธมิตรด้านความยั่งยืน ระหว่าง GC และ OR พัฒนาความรู้ด้านความยั่งยืน สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ดำเนินธุรกิจยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าและพัฒนาธุรกิจร่วมกัน และโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพันธมิตรทางธุรกิจกับ การบินไทย จำกัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ศึกษาพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนและเป็นพันธมิตรในด้านการบริการและการเดินทาง”

อาจจะกล่าวได้ว่า GC เป็นองค์กรใหญ่ที่สามารถสร้าง Lifestyle Sustainability ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นและผู้บริโภคมีโอกาสได้ใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้เปลี่ยน Mindset ผู้บริโภค และลงมือทำผ่าน YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2565 GC ได้รับรางวัลและใบรับรองด้านความยั่งยืนในระดับโลก ประกอบด้วย

-GC เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับสากลแห่งแรกในเอเชียที่ติดอันดับ 1 ของโลก 4 ปีซ้อน กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ด้วยการดำเนินธุรกิจที่บูรณาการความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ร่วมสร้างคุณค่าที่ดีต่อโลกและดีอย่างยั่งยืน

-รางวัล S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Gold Class ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เป็นระดับสูงที่สุด จากการประเมินด้านความยั่งยืนในระดับโลกจาก S&P Global ด้วยการดำเนินงาน ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ผ่านการสร้างสมดุลของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ

-บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ได้รับการจัดอันดับจาก CDP ให้เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ (A Level) และ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (A- Level)

คลิกภาพขยาย

 

You Might Also Like