NEXT GEN

Student SIM Card ช่วยนักเรียนนักศึกษา เรียนออนไลน์ที่บ้านได้ไม่สะดุด ระหว่าง S o c i a l D i s t a n c i n g

1 เมษายน 2563…เพราะครอบครัวของเด็กหลายคนทั้งที่เป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา  ไม่อยู่ในสถานะที่จะซื้อแพคเกจที่จะมีราคาสูง เพื่อประสิทธิภาพความเร็วที่สูงในการเรียนออนไลน์ทางบ้านได้  การ Carry สังคมในเรื่องนี้จึงมีความจำเป็นพื่อการศึกษา

ณ สถานการณ์ COVID-19 ขณะนี้ ทุกฝ่ายมีความพยายามในเรื่องระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยบริษัทขนาดใหญ่ ไ้ด้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบ Work from Home แล้ว เริ่มจริงจังสัปดาห์นี้ ซึ่งในแต่ละบริษัทจะสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือ โปรแกรมต่าง ๆ รวมถึงสัญญาณไวไฟ เพื่อการทำงานทางออนไลน์ราบรื่นธุรกิจไม่สะดุด

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการเรียนผ่านออนไลน์ โดยนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาเรียนได้ที่บ้าน ฟังดูก็ไม่น่ายากเท่าไหร่นัก ไม่ใช่เรื่องใหม่  เพราะได้ยินเรื่องการเรียนออนไลน์มานาน แต่เมื่อเกิดวิกฤต COVID-19 ได้พบว่า ข้อจำกัดของเมืองไทยคือ ระบบการศึกษาเองก็ไม่ได้ถูกออกแบบเรื่องการเรียนออนไลน์ เหมือนในสหรัฐฯ เรื่องของไวไฟ รัฐและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ก็ไม่ได้ทำไว้เพื่อให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาใช้งานนอกเหนือจากในพื้นที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยของตัวเอง ส่วนการกลับบ้าน แล้วใช้ไวไฟที่บ้าน ก็ใช่ว่าบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้ให้ทุกครอบครัว

ดังนั้น การที่บอกว่าเรียนทางออนไลน์ที่ต้องใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงจากที่พัก หรือที่บ้านนั้น เด็กจำนวนไม่น้อย จะใช้แพคเกจสัญญาณ 4G จากมือถือเป็นฮอตสปอตเพื่อเรียน ซึ่งครอบครัวของเด็กหลายคน ไม่อยู่ในสถานะที่จะซื้อแพคเกจที่จะมีราคาสูงเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนออนไลน์ได้

เอไอเอส ในฐานะ Digital Life Service Provider มีเป้าหมายหลักในการนำ Digital Infrastructure มาสนับสนุนทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤติโควิด-19เช่นปัจจุบัน เอไอเอสได้เข้ามาช่วย อำนวยความสะดวกให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนหนังสือจากที่บ้าน (Learning from Home) ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันอย่างต่อเนื่อง

“Student SIM Card เป็นซิมเติมเงินที่มอบแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่อั้น ที่ความเร็ว 4 Mbps  นาน 3 เดือน ราคา 400 บาท นับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดใช้บริการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ตลอดช่วงวิกฤต COVID-19 เพื่อสนับสนุนภาคการศึกษาของไทยให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ อันจะเป็นเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต”

สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวต่อเนื่องถึงการได้ทำงานร่วมกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนภาคการศึกษาไทยภายใต้โครงการ Student SIM Card

ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อขอรับซิมได้ฟรี! ที่ AIS Shop, ร้านเทเลวิซ และร้าน AIS Buddy ทุกสาขาทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา รวมถึงหากสถาบันการศึกษาใดสนใจที่จะจัดซิมหรือแพ็คเกจให้บุคลากรหรือนักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ AIS Call Center 1149

 

 

You Might Also Like