NEXT GEN

เปิดตัวดัชนี LGBTQ100 ESG เป็นครั้งแรก

29 กันยายน 2563…C8 Technologies บริษัทซึ่งเน้นเรื่องดัชนีโดยตรงได้จัดทําดัชนี LGBTQ100 ESG สําหรับนักลงทุนทั่วโลก โดยความร่วมมือกับ LGBTQ Loyalty Holdings ผ่าน Advancing Equality Preference หน่วยธุรกิจที่เป็นเจ้าของ 100%

C8 ช่วยให้บริหารสินทรัพย์ ครอบครัวนักลงทุน กองทุนบําเหน็จบํานาญ Corporate Treasuries บริษัทประกัน และเจ้าของสินทรัพย์อื่น ๆ สามารถซื้อขายโดยใช้ดัชนีที่มีความโปร่งใสแบบ Real-Time ขณะเดียวกับมีการควบคุมเงินทุนในประเทศ

LGBTQ Loyalty ได้เปิดตัวดัชนีการเงินตัวแรกที่เป็นศูนย์กลางในการแสดงความเท่าเทียมกันของ LGBTQ ในอเมริกาซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในเดือนตุลาคม 2562

ดัชนี LGBTQ100 ESG ใช้การคำนวณร่วมกับ Crowd Preference Impact Methodology (CPIM) เพื่อจับภาพข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่ไม่เหมือนใครจากชุมชน LGBTQ ที่รวบรวมจากข้อมูลเชิงลึกของ Harris Poll Survey

Mattias Eriksson  ซีโอซีของ C8 กล่าวว่า

“เรายินดีที่ LGBTQ100 ESG Index จะเข้าร่วมแพลตฟอร์ม C8 เป็นครั้งแรก ความร่วมมือกับ LGBTQ Loyalty จะทำให้เกิดความหลากหลาย และความทัดเทียมเรื่องการได้รับข้อมูลแพลตฟอร์ม C8 ช่วยให้เจ้าของหรือผู้จัดการสินทรัพย์สามารถซื้อขายสินทรัพย์โดยอ้างอิงกับดัชนีได้อย่างง่ายดาย ด้วยการทําเช่นนี้ ช่วยให้บรรดาผู้จัดการควบคุมเงินทุนของพวกเขาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
แพลตฟอร์มนี้ยังมอบความโปร่งใสสำหรับการลงทุนสมบูรณ์แบบ ซึ่งสอดคล้องอย่างดีกับคุณค่าเรื่อง ESG ด้วย เพราะการเน้นความรับผิดชอบทางสังคม กล่าวได้เต็มปากว่า LGBTQ100 ESG Index เป็นรากฐานที่เหมาะมาก สําหรับแพลตฟอร์มของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นมากกับความร่วมมือนี้”

Larry Roan ผู้อํานวยการ LGBTQ Loyalty แสดงความคิดเห็นว่า

“ตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจาก LGBTQ แบบครบวงจร นำสู่ความเสมอภาคกับพลังที่จะมีอิทธิพลต่อการจัดสรรเงินทุน”

หลังจากจดทะเบียนใน NYSE ดัชนี LGBTQ100 ESG ดีกว่ามาตรฐานดัชนี S&P 500 Index ประมาณ 3% ถ้าคิดจากการทำ Back-Test ช่วงห้าปีที่ผ่านมา Index นี้ชนะ S&P ไปแล้วประมาณ 35 %

Nicole Douillet ที่ปรึกษาอาวุโสของ LGBTQ Loyalty เสริมว่า  ขอแสดงความยินดีในการแถลงกลยุทธ์ คือ การเปิดตัวดัชนี LGBTQ100 ESG ซึ่งเริ่มในวันนี้ กล่าวได้ว่า เป็นประสบความสําเร็จจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ C8 Technologies ในฐานะผู้นําการทําดัชนีที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินทั่วโลก

“ความหลากหลายเป็นความจําเป็นของธุรกิจ นับจากนี้เป็นต้นไป นักลงทุนมีพลังการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายผ่าน LGBTQ100 ESG Index อีกทางหนึ่งแล้ว”
Martina Navratilova คณะกรรมการของ LGBTQ Loyalty แสดงความคิดเห็นในท้ายที่สุด

 

ที่มา

You Might Also Like