NEXT GEN

เพิ่มพลังทางการงิน เพื่อสตรีผู้นำเข้า-ส่งออก

18 กันยายน 2562…IFC และมูลนิธิ GOLDMAN SACHS เปิดตัวโปรแกรมช่วยเหลือทางการเงินด้านการค้าระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นเพศเป็นครั้งแรก

บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation-IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของธนาคารโลกและมูลนิธิ GOLDMAN SACHS เปิดตัวโครงการทางการเงินเพื่อการค้าที่มุ่งเน้นเรื่องเพศเป็นครั้งแรกในระหว่างการจัดงาน World Trade Organization’s Aid for Trade Global Review ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกเรียกว่าเป็นโปรแกรมการธนาคารเพื่อการค้าระหว่างประเทศสำหรับสตรีในระดับ Global (BOW-GTFP) โครงการดังกล่าวจะสร้างแรงจูงใจให้กับ โครงการ Global Trade Finance ของ IFC ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มพลังทางเงินสำหรับผู้นำเข้าส่งออกสตรี และสนับสนุนสถาบันการเงินเหล่านั้น เพื่อติดตามธุรกิจของพวกเขาร่วมกับผู้ประกอบการสตรี

“ในบริษัทส่งออก 5 แห่ง จะมีเจ้าของเป็นสตรี เพียงแห่งเดียวเท่านั้น และผลการวิจัยก็ชี้ให้เห็นว่า พวกเธอเข้าถึงการเงินได้น้อยกว่าผู้ประกอบการที่เป็นผู้ชาย”

Philippe Le Houérou ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ IFC กล่าว

“BOW-GTFP จะช่วยให้เราเข้าใจช่องว่างทางการเงินที่ผู้ประกอบการสตรีต้องเผชิญ เพื่อปรับแต่งโปรแกรม และเครื่องมือทางการเงินของเราให้ดีขึ้น จากนั้นเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้น”

ความร่วมมือของ IFC กับโครงการ Goldman Sachs 10,000 Women เริ่มต้นเมื่อปี 2014 โดยการเปิดตัว Women Entrepreneurs Opportunity Facility (WEOF) ซึ่งขยายการเข้าถึงเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการสตรี จนถึงทุกวันนี้ WEOF ได้สนับสนุนการจ้างงานมูลค่ามากกว่า 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐให้กับสถาบันการเงินที่เข้าถึงสตรีกว่า 53,000 คนใน 32 ประเทศ

Asahi Pompey ประธานมูลนิธิโกลด์แมนแซคส์ กล่าวว่า  “เรามุ่งมั่นไม่เพียงแต่จะขยายการเข้าถึงด้านการเงินและการศึกษาด้านธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการสตรีทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังต้องการให้เกิดการเข้าถึงเงินทุนมากกว่าที่เคยเป็นอีกด้วย การเป็นหุ้นส่วนของเรากับ IFC นำเงินทุนให้กับผู้หญิงผ่านสถาบันการเงินท้องถิ่นช่วยให้ทั้งองค์กรและชุมชนเติบโต การเพิ่มความจำเพาะเจาะจงเรื่องเพศเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนทางการค้าให้ของ WEOF เป็นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญเนื่องจากเราต้องการสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นสถาบันการเงินในการจัดหาสินเชื่อการค้าแก่ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสตรี”

เพื่อแสดงให้เป็นหมุดหมายจุดเริ่มต้นของ BOW-GTFP นั้น IFC และมูลนิธิโกลด์แมนแซคส์ได้ลงนามใน MOU ความร่วมมือข้างต้น ภายในงาน World Trade Organization’s Aid for Trade Global Review เป็นการส่งสัญญาณแสดงความตั้งใจร่วมกัน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสตรีในตลาดเกิดใหม่

 เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

ที่มา

You Might Also Like