CSR

จิตอาสา @ คลองคาง เขตคลองเตย : รัฐ&เอกชน ร่วมพัฒนา

30 เมษายน 2562…หน่วยงานในพื้นที่เขตคลองเตย ได้แก่ สำนักงานเขตคลองเตย, มูลนิธิครอบครัวข่าว, ช่อง 3 พัฒนาคูคลอง ณ คลองคาง เขตคลองเตย ด้วยการจัดการขยะ กำจัดวัชพืชและผักตบชวา

ทีมสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดยชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร  บริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์  วรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ สุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผสานความร่วมมือภาคเอกชนใกล้เคียงนำบุคลากร และพนักงานทำกิจกรรมพัฒนาคูคลอง ณ คลองคาง เขตคลองเตย เช่น

  • บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • สโมสรพนักงานเอสโซ่
  • บริษัท วิบูลย์ธานี ทาวเวอร์ จำกัด
  • เทสโก้ โลตัส 

รัฐ&เอกชน ร่วมพัฒนา คลองคาง เขตคลองเตย

พร้อมกันนี้ มีจิตอาสาร่วมทีมเช่น ผู้จัดละคร แก้ว-บุญจิรา,กอล์ฟ-กัญจน์ ส่วนนักแสดงจิตอาสาจากละครเรื่อง วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 ได้แก่ ปีเตอร์แพน-ทัศน์พล, แคร์-ปาณิสรา, และ แดนนี่-สรพล ลูเซียโน่ ร่วมใจลงมือทำงานเก็บขยะและวัชพืช และทำการขนย้ายเพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างถูกวิธีต่อไป

การจัดการขยะ กำจัดวัชพืชและผักตบชวาที่กีดขวางทางเดินของน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำเน่าเสีย เพื่อฟื้นคืนความสะอาดของน้ำ ให้น้ำระบายได้สะดวก

ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนถือเป็นการสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ด้วยความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตคลองเตย

You Might Also Like