CSR

อีก 1 เครื่องมือ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส พัฒนาทักษะอาชีพให้พึ่งพาตนเอง

23 มิถุนายน 2562…BOSCH หนุนต่อเนื่องแก่มูลนิธิมือต่อมือ (Hand-to-Hand) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ตั้งอยู่ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ช่วยดูแลครอบครัวยากไร้ที่อาศัยในชุมชนแออัดด้วย

มูลนิธิมือต่อมือได้เปิดศูนย์ชุมชน “เรือนม่วงมะปราง” ที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง เพื่อเป็นที่พักอาศัยหรือบ้านสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่มีความหลากหลายและแตกต่างทั้งด้านอายุและความต้องการการช่วยเหลือ ก่อนหน้านี้ พวกเขาบางคนต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างถนน บางคนต้องหลบหนีจากความรุนแรงในครอบครัว และบางคนก็เป็นผู้สูงวัยที่ต้องอยู่เพียงลำพังโดยปราศจากคนดูแล

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้สามารถอาศัยอยู่ที่ศูนย์ชุมชนแห่งนี้ จะต้องอุทิศตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและช่วยเหลืองานประจำวันต่างๆ อาทิ ทำสวน ดูแลเด็กๆ และทำงานบ้าน เป็นต้น

นอกจากนี้ เรือนม่วงมะปรางจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยจะสอนทักษะการอบขนม ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำงานไม้ และยังช่วยหางานให้กับสมาชิกของบ้าน เช่น งานพนักงานทำความสะอาดในโรงแรม หรืองานบริกรในร้านอาหารอีกด้วย

ศิธินีย์ วินทะไชย ประธานมูลนิธิมือต่อมือ กล่าวว่า  เป้าหมายของมูลนิธิฯ และศูนย์ชุมชนเรือนม่วงมะปราง ไม่ใช่แค่การจัดหาที่พำนักที่ปลอดภัยให้กับผู้ด้อยโอกาสเป็นรายบุคคลเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนให้พวกเขาสามารถนำสมาชิกในครอบครัวที่ระเหเร่ร่อนมาอยู่ด้วยกันได้ด้วย

“สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับโครงการนี้และโครงการอื่นๆ ที่เราริเริ่มขึ้นมาโดยได้รับการสนับสนุนจากบ๊อช ล้วนมีจุดประสงค์เพื่อการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งเดียวกัน นอกจากนี้ เราไม่จำกัดระยะเวลาในการอยู่อาศัยของทุกคนในศูนย์ชุมชนแห่งนี้ โดยหวังว่า เมื่อพวกเขาเริ่มมีความมั่นคงด้านการเงิน เขาก็จะพร้อมออกไปใช้ชีวิตด้วยตนเอง ซึ่งเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะช่วยพวกเขาให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้”

มร. โจเซฟ ฮง กรรมการผู้จัดการ บ๊อช ประเทศไทย กล่าวว่า ภารกิจสำคัญที่มูลนิธิมือต่อมือได้ทำแล้วนั้น ตรงกับเจตนารมณ์ของบ๊อชที่มีต่อสังคมซึ่งเป็นค่านิยมหลักขององค์กรในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการมีส่วนร่วมทางสังคมในเชิงรุก

“นอกเหนือจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยปกติของบ๊อชแล้ว ผมรู้สึกยินดีอย่างมากที่เห็นพนักงานบ๊อชจากหลายภาคส่วนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ในวันนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 100 ปีการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบ๊อช โดยพวกเขาได้แสดงจิตอาสา ทุ่มเทความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ศูนย์ชุมชนแห่งนี้ เราหวังจะได้เห็นสมาชิกในชุมชนแห่งนี้ พัฒนาทักษะต่างๆ ที่ได้รับจนเชี่ยวชาญ และสามารถสร้างรายได้ให้กับบ้านม่วงมะปรางได้ในที่สุด”

เมื่อถึงเวลานั้น พ่อแม่จะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ลูกๆ ละทิ้งการศึกษา หรือครอบครัวต้องแยกกันอยู่ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาทักษะอาชีพจะช่วยให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถจัดหาการศึกษาที่ดีให้กับลูกๆ และทำให้พ่อแม่ลูกได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน

บ๊อชได้จัดกิจกรรมอบรมทักษะอาชีพ  Train-the-Trainers โดยพนักงานบ๊อชได้ร่วมกันค้นหาความต้องการพื้นฐานที่จำเป็น พร้อมกับช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ที่ตรงกับความสนใจของสมาชิกแต่ละคนที่อาศัยในบ้านหลังนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ทักษะเหล่านี้จะสามารถพัฒนาและต่อยอด จนพวกเขาสามารถสร้างรายได้ในอนาคตได้

หนึ่งในกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้ทำในครั้งนี้คือ การอบขนมและทำอาหารภายในครัวที่ตกแต่งพร้อมสรรพด้วยสารพัดอุปกรณ์ เครื่องใช้ และวัสดุต่างๆ ของบ๊อช ขนมอบและเมนูอาหารที่สร้างสรรค์เหล่านี้จะสามารถสร้างรายได้พิเศษให้กับครอบครัวในอนาคตได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ พวกเขายังช่วยกันทำโต๊ะไม้ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษอย่างสวยงามพร้อมชั้นวางรองเท้าโดยใช้เครื่องมือช่างที่ได้รับการสนับสนุนจากบ๊อช สมาชิกของเรือนม่วงมะปรางตั้งเป้าทำการตลาดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ รวมทั้งของตกแต่งบ้านสไตล์แฮนด์เมดอื่นๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพจะเป็นลูกค้าได้ เช่น ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

 

You Might Also Like