CSR

เนสท์เล่ Kick Off จัดตลาดนัดขยะชุมชน คัดแยกแลกขยะเป็นเงิน ดูแลแหล่งน้ำ

28 พฤศจิกายน 2565…ลดของเสียลงแหล่งน้ำ รักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยจับมือวงษ์พาณิชย์และชุมชนตำบลบ้านหลวง นำร่องให้ความรู้เรื่องแยกขยะส่งขายต่อ มีโอกาสเช็คราคาขยะผ่านแอปฯ ในอนาคต

นาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์และน้ำแร่มิเนเร่ ภายใต้บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธาน วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป และอรัณยา กิจฉัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.บ้านหลวง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาร่วมกันเปิด “เนสท์เล่ตลาดนัดขยะชุมชน”

ภารกิจของเนสท์เล่กับการดูแลแหล่งน้ำให้สะอาดนั้น เป็นเรื่องที่ยังต้องทำงานกับชุมชนทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องตลอด 7 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะคนในชุมชนที่อาศัยริมคลองขนมจีน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพราะเป็นแหล่งน้ำที่ใกล้โรงงานผลิตน้ำเนสท์เล่ ซึ่งนอกจากจะมุ่งปลูกจิตสำนึกการดูแลแหล่งน้ำให้กับชุมชนแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นคุณค่าจากสิ่งของที่จะทิ้งทุกชิ้น ที่จะมาจากการคัดแยกขยะ

“บริเวณโรงเรียนจรัสวิทยาคาร ต.บ้านหลวง อ.เสนา ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องของตลาดนัดขยะชุมชน กิจกรรมเพื่อการดูแลฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนที่เนสท์เล่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งจะไม่ใช่เพียงกิจกรรมครั้งเดียว เพราะการเกิดตลาดนัดขยะชุมชนเป็นเพียงโครงการแรกของชุมชนบ้านหลวง ซึ่งเนสท์เล่เองจะขยายพื้นที่ที่อยู่ริมคลองขนมจีนออกไป ” นาริฐากล่าว

ดร.สมไทยกล่าวถึงเนสท์เล่ ที่มีความมุ่งมั่นในการทำบรรจุภัณฑ์ให้รีไซเคิลได้ 100% ได้เรียบร้อย โดยเฉพาะขวด PET ที่สามารถนำไปผสมผสานเป็นเส้นใยผลิตเสื้อผ้าได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขวด PET ขายได้กิโลกรัมละประมาณเกือบ 10 บาท กระป๋องอะลูมิเนียมเครื่องดื่มคัดแยกแล้วขายได้กิโลกรัมละ 60 บาท ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรายได้เพิ่มเติมของชุมชนเมื่อคัดแยกขยะและนำมาขายตลาดนัดขยะชุมชน พร้อมทั้งยืนยันว่า

“โลกใบนี้ไม่มีขยะ เพียงแต่อยู่ผิดที่ผิดทางเท่านั้น ”

ผู้ใหญ่บ้านอรัณยา เล่าถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเกิดตลาดนัดขยะชุมชน เพราะชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากคัดแยกขยะขาย ซึ่งราคาที่ขายได้จะมากกว่าการที่รถเร่รับซื้อขยะวิ่งเข้ามารับซื้อในพื้นที่ และชุมชนก็ขายแบบเหมารวมได้เพียงกิโลกรัมละ 2 บาท แต่หลังจากมีโครงการตลาดนัดขยะชุมชนเข้ามา นักเรียนเดินกลับบ้านเห็นขวด PET ทิ้งไว้ก็จะแย่งกันเก็บเพื่อรวบรวมขาย

“ขยะจะลดน้อยลง เพราะมันเป็นเงินเป็นทองหมดเลย”

กิจกรรมตลาดนัดขยะช่วยให้ชุมชนเรียนรู้การจัดเก็บและดูแลขยะอย่างถูกวิธี ทำให้ทรัพยากรที่อยู่ผิดที่ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น เรียนรู้ถึงความต่างของกระป๋องอะลูมิเนียมที่สามารถทำให้แบนและนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด ซึ่งต่างจากกระป๋องดีบุกที่ทำให้แบนไม่ได้ ขวด PET ใสที่บิดและปิดฝาก่อนทิ้งโดยไม่ต้องแยกฉลากให้ราคาดีกว่าขวดหลากสี ขวดน้ำปลา ซีอิ๊วต่าง ๆ ที่เป็นแก้วสามารถขายได้เลยโดยไม่ต้องถอดฝาออก สมุดจดที่ใช้หมดแล้วแค่ดึงปกออกก็สามารถขายได้ราคาดีกว่า เพราะปกต้องแยกขายเป็นกระดาษย่อย รวมถึงน้ำมันพืชที่ใช้แล้วไม่สามารถนำไปใช้ได้อีกก็นำมาขายได้เช่นเดียวกัน หรือแม้แต่ถุงแกงเลอะคราบมันก็สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน หรือ RDF ได้ เพราะจะให้พลังงานความร้อนได้ดี

เนสท์เล่จะสานต่อความยั่งยืนให้กับกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชนนี้ ด้วยการนำวงษ์พาณิชย์สาขาในท้องถิ่นเข้ามารับซื้อขยะรีไซเคิลจากชุมชนโดยตรงต่อไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเดินสายจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชนขยายไปในอีกหลายชุมชนริมคลองขนมจีน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ มีโอกาสเช็คราคาขยะผ่านแอปฯ ในอนาคตสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อลดปัญหาขยะชุมชนและในแหล่งน้ำ เพื่อให้ทั้งคลองปลอดขยะ และไปสู่เป้าหมายในการปกป้องและฟื้นฟูแหล่งน้ำได้อย่างแท้จริง ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้งชุมชนเพื่อดูแลโลกอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในแผนงานของเนสท์เล่เพื่อไปสู่เป้าหมายของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050

 

You Might Also Like