Browsing Tag

RDF

SD DAILY

จิตอาสา@อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมเก็บขยะปลูกป่าชายเลน

2 พฤศจิการยน 2565… เมื่อคัดแยกเป็นขยะที่เผาไหม้ได้อินทรี อีโคไซเคิลจะนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF (Refuse Derived Fuel) ทดแทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ต่อไป รวมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลน จำนวน 350 ต้น

Continue Reading