CSR

dt001-dt200 เยาวชน ม.ปลาย อยู่ในช่วง Studio Lab กันแล้ว @dtac Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4

7 พฤษภาคม 2565…ในปีที่ 4 ขณะนี้ dtac Young Safe Internet Leaders Cyber Camp เป็นแคมป์ Metaverse สำหรับเยาวชน ม.ปลาย จัดการกับปัญหาอาชญกรรมไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่ใคร ๆ ก็กลัว โดยร่วมมือกับซิสโก้ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA

 

การเดินทางของเยาวชนทั้ง 200 คนที่ได้รับเลือกเข้าแคมป์ Metaverseในปีนี้ กำลังทำหน้าที่บทบาทที่แต่ละคนในแต่ละทีมได้รับแตกต่างกันไป ตั้งแต่ CEO , CMO รวมถึงตำแหน่งอื่น ๆ

ใน Studio LAB ขณะนี้ถึง 12 พฤษภาคมตามภาพข้างต้น  กำลังเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริงกับซิสโก้ ผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยี และหนึ่งในผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาใกล้ตัวที่น่าสนใจใน 2 สตูดิโอได้แก่ Cyber Attack studio และ Online Privacy Studio พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนเยาวชนหลากหลายพื้นที่

ส่วน Project Incubation จะเป็นการต่อยอดความรู้และการบ่มเพาะความคิด เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเยาวชนจะมีโอกาสได้ระดมไอเดียและพัฒนาโครงการร่วมกับเพื่อนในค่าย ทดลองกระบวนงานทำงานแบบ Startup ตั้งแต่กระบวนการสร้างทีม (Team matching) กระบวนคิดเชิงออกแบบ(Design thinking) ด้วยการใช้ Business Model Canvas และการเสนอความคิดแบบ pitching เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในวัน Demo Day พร้อมได้รับการโค้ชชิ่งบน The Cyber Security Sandbox ซึ่งเป็น Online Co-Working Space ที่ช่วยให้ทั้งโค้ชและเยาวชนสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวถึงศักยภาพของนักเรียนม.ปลายใจตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ และตื่นตัวในการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือ Cybersecurity

“ความตื่นตัวดังกล่าวนี้โรงเรียนเองก็ให้การสนับสนุน ดีแทค เรามีโรดโชว์ยกตัวอย่างโรงเรียนในสังกัด  กทม. ผู้บริหารภาคการศึกษาโรงเรียนในสังกัดกทม.ตื่นตัวมากให้ความสำคัญเรื่องนี้ตั้งแต่ประถมปลายกันเลย แม้ว่าเรื่องทักษะดิจิทัลเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตามโรงเรียนในสังกัดกทม.เองค่อนข้างเปิดรับการทำ Partnership กับภาคเอกชนที่เป็นผู้รู้จริงในเรื่องนั้น ๆ อยากให้ภาคเอกชนเข้าไปสอนน้อง ๆ เลย ต้องการให้นักเรียนเพิ่มพูนทักษะนอกรั้วโรงเรียน เป็นภาคพิเศษต่าง ๆ ในเรื่อง Cybersecurity”

ทวีวัฒน์ จันทรเสโน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความเห็นเพิ่มเติมเรื่อง Cybersecurity ที่จะต้องสอนเยาวชนระดับมัธยมปลาย ซิสโก้ทั่วโลกนำทักษะเรื่องดังกล่าวที่เดิมทำเฉพาะนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น ขณะนี้ได้นำเรื่อง Cybersecurity เข้ามาสู่ระดับมัธยมปลายเช่ความร่วมมือในครั้งนี้

“ก่อนหน้านี้ หลายคลาสก็จัดให้คุณครู โดยสมมติคุณครูเป็นคนป้องกันจะต้องใช้เครื่องมืออะไรในการป้องกัน หรือถ้าคิดแบบแฮกเกอร์ จะใช้เครื่องมืออะไรในการโจมตี ต้องรู้ทั้งสองฝั่งจึงจะเข้าใจและสอนลูกศิษย์ได้ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราทำต่อเนื่องและต่อยอดให้มีคนมาช่วยเราเผยแพร่มาก ๆ เช่นกัน”

สำหรับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ได้นำหลักสูตร Digital Citizen ซึ่งเป็นหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen หรือ EDC) ที่พัฒนาขึ้นโดยอิงจากแนวทางที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล และประสบการณ์ของ ETDA ในการลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนแก่กลุ่มเป้าหมายตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมากว่า 5,500 คน ทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงผลิตและเผยแพร่สื่อที่เกี่ยวข้องโดยมียอดเข้าถึงผ่านทางออนไลน์กว่า 25 ล้านการเข้าชม

“ปัจจุบัน ETDA ได้ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทย ให้พร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและครั้งนี้ได้นำมาร่วมกับดีแทคในโครงการ Young Safe Internet Leaders Cyber Camp ปี 4” มีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กล่าว

อรอุมากล่าวในท้ายที่สุด จุดเด่นของค่ายปีนี้ เยาวชนม.ปลายได้เข้าร่วมเข้าค่ายแบบเสมือนจริง (Metaverse) ที่สามารถสร้างอวทาร์ (Avatar) หรือภาพกราฟิกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้แทนตัวของผู้ใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ต และพูดคุยกับเพื่อนใหม่ในค่าย จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และพบกับฟีเจอร์ที่สนุกต่างๆ ในการเรียนรู้และทำงานร่วมกันผ่าน The Cyber Security Sandbox จนสามารถสร้างโปรเจคได้จริงและเป็นแกนนำเยาวชนที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์วัฒนธรรมออนไลน์ พร้อมโอกาสในการพัฒนาหรือต่อยอดเส้นทางอาชีพในอนาคต และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากทางซิสโก้และเอ็ตด้า ที่เยาวชนสามารถได้รับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัลที่ได้รับรองเพื่อเสริมทักษะเฉพาะด้านตามความสนใจ

 

You Might Also Like