CIRCULAR ECONOMY

โอกาสธุรกิจรีไซเคิลโต แอปฯ“คุ้มค่า”ช่วยคัดแยกขยะต้นทางอย่างยั่งยืน

13 พฤศจิกายน 2562…ใช้วางแผนกลยุทธ์การซื้อขายและขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการจัดการ และเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารขยะและสมาชิกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษปี 2561 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตัน โดยสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 34 หรือประมาณ 9.58 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งนำกลับมารีไซเคิลได้เพียง 0.5 ล้านตัน

ขณะเดียวกันแนวโน้มของธุรกิจด้านรีไซเคิล เช่น ธุรกิจธนาคารขยะ (Waste Bank) โตขึ้นตามเทรนด์ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากมีเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียแบบครบวงจร จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจธนาคารขยะเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจีให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ (Waste Management) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมุ่งเน้นการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่

“การเกิด แอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) โซลูชันด้านดิจิทัลแบบครบวงจร ก็เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของธุรกิจธนาคารขยะ (Waste Bank) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถใช้วางแผนกลยุทธ์การซื้อขายและขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการจัดการ และเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจธนาคารขยะและสมาชิกในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคัดแยกและการทิ้งขยะอย่างถูกต้องของคนในสังคม”

ทั้งนี้ แอปฯ “คุ้มค่า” นำร่องใช้งานร่วมกับธนาคารขยะเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และธนาคารขยะชุมชนเขาไผ่ จังหวัดระยอง

พงษ์พันธ์ ซาคะนัย เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แสดงความเห็นเมื่อใช้ แอปฯ “คุ้มค่า” ช่วยลดเวลาและขั้นตอนการทำงานลง จากเดิมที่ต้องกรอกข้อมูลลงบนกระดาษ เปลี่ยนเป็นใส่ข้อมูลบนแอปพลิเคชัน ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน อีกทั้งยังช่วยจัดระเบียบและวางแผนการซื้อขายได้อย่างดี
ณภัทร ภูมิรัตนโชติ เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะชุมชนเขาไผ่ จังหวัดระยอง เมื่อใช้ แอปฯ “คุ้มค่า” ช่วยให้บริหารจัดการข้อมูลซื้อขายขยะทำได้ง่ายขึ้น ลดความผิดพลาด และตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย

ทีมออกแบบ และตัวอย่างฟังก์ชั่นบางส่วนของแอปฯ คุ้มค่า

สัญญา จินดาประเสริฐ Digital Manager ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เปิดเผยการออกแบบ แอปฯ “คุ้มค่า” เริ่มต้นจากการลงสำรวจพื้นที่ ศึกษาข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้งานที่ประกอบธุรกิจธนาคารขยะ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ยังคงบันทึกข้อมูลการซื้อขายด้วยระบบเดิมและไม่มีการจัดทำบันทึกสินค้าคงคลัง จึงจุดประกายให้เกิดการนำพฤติกรรมนี้มาพัฒนาแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” เพื่อเป็นโซลูชันด้านดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการขยะ โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบธุรกิจธนาคารขยะได้อย่างตรงจุด รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ใช้งานง่าย แะ อัปเดตข้อมูลได้ทันที

ทั้งนี้ แอปฯ“คุ้มค่า” ประกอบด้วย 5 ฟังก์ชั่นหลัก

1.การรับซื้อขยะ (Buy) ช่วยบันทึก จัดเก็บข้อมูลขยะและคำนวณยอดเงินจากการซื้อขาย
2.การจัดการสมาชิก (Membership Management) จัดเก็บข้อมูลสมาชิก ประวัติการแลกแต้มและสะสมคะแนน
3.การขายขยะ (Sell) บันทึกข้อมูลการขาย คำนวณรายรับและกำไรที่ได้จากการขาย
4.จัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) จัดระเบียบข้อมูลสินค้าขยะแต่ละประเภท เงินทุนและแต้มสะสมจากการรับซื้อสินค้า ทำให้วางแผนกลยุทธ์การซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น
5.การจัดทำรายงานรับซื้อและขายขยะ (Report) ที่สามารถเลือกช่วงเวลาประมวลผลและดาวน์โหลดไฟล์ออกมาในรูปแบบ Excel ได้

นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยตั้งเป้าการใช้งาน 170 แห่ง ภายในปี 2563

 

You Might Also Like