CIRCULAR ECONOMY

น้ำมัน “ทอดไม่ทิ้ง” ไม่ใช้ซ้ำ นำมาขายได้เพื่อผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนที่ตลาดการบินโลกต้องการ

16 ธันวาคม 2565…สมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด กัณฑมาศ กฤตยานุกูล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิตและจัดส่งน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ กิตติมา วงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและการพาณิชย์ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารบริษัท บางจากฯ และบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ร่วมเชิญชวนให้ประชาชนนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาขายที่สถานีบริการบางจาก 44 แห่ง ผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” นำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF) ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG เริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ริเริ่มโดยบริษัท ธนโชค ออย ไลท์ หนึ่งในผู้ร่วมทุนของ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด เป็นการรณรงค์การ “ไม่ทิ้ง” น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วสู่พื้นที่สาธารณะ ป้องกันปัญหาจากการทิ้งของเสียอย่างไม่ถูกวิธีที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการ “ไม่ทอดซ้ำ” อันจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ จากการเสื่อมสภาพของน้ำมันและเปลี่ยนเป็นสารประกอบที่อันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคภัยต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังเป็นไปการพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทั้ง Bio-Circular-Green Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน นำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน)

ทั้งนี้ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท บางจากฯ บริษัท บีบีจีไอฯ และบริษัท ธนโชค ออยล์ ไลท์ จำกัด จะเป็นผู้รับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหาร เพื่อนำไปผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ SAF เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้มีมติเพิ่มทุนจากคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท ตามสัดส่วนเพิ่มทุน โดยมีบางจากฯ ร่วมทุนในครั้งนี้ 102 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างหน่วยผลิต รองรับความต้องการของตลาดการบินโลกที่มีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และวางแผนกำหนดเริ่มผลิตภายในไตรมาส 4 ปี 2567 ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

สำหรับผู้สนใจนำน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารมาขายที่สถานีบริการบางจาก สามารถศึกษารายชื่อสาขาที่รับซื้อน้ำมันได้ที่ https://greens-revolution.bangchakmarketplace.com/th/Promotion/detail/UsedcookingoiL และตรวจสอบราคารับซื้อได้ที่จุดรับซื้อในแต่ละวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

You Might Also Like