Browsing Tag

SAF

TALK

แนะนำศัพท์ใหม่ Clean Molecules พลังงานสะอาดใช้ได้จริงก่อน Green Hydrogen

28 พฤศจิกายน 2566…ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึง Clean Molecules เชื้อเพลิงสังเคราะห์ Regenerative Fuels ตอบโจทย์ขับเคลื่อนโลกยั่งยืน

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

ชุดแอร์การบินไทยยุคใหม่ ใช้เส้นใยขวด PET 70% ที่เหลือ 30% คงเส้นไหม

26 ตุลาคม 2566…กว่า 20 ปีที่ผ่านมา การบินไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากอุตสาหกรรมการบินมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านต่างๆ จุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมและโครงการริเริ่มหลากหลายรูปแบบ ทั้งในมิติของการลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะด้วยการนำวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วกลับมาพัฒนาสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

Continue Reading

SD DAILY

บางจากฯ x COSMO Group ต่อยอดธุรกิจคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน

28 มีนาคม 2566…เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี และร่วมกันศึกษาโอกาสทางธุรกิจ อาทิ การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน กรีนแนฟทาและเอทานอล การผลิตไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำและการศึกษาการขนส่งไฮโดรเจนผ่านตัวกลางในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีการดักจับ การกักเก็บและการใช้ประโยชน์จากคาร์บอน Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

น้ำมัน “ทอดไม่ทิ้ง” ไม่ใช้ซ้ำ นำมาขายได้เพื่อผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนที่ตลาดการบินโลกต้องการ

16 ธันวาคม 2565…สมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด กัณฑมาศ กฤตยานุกูล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิตและจัดส่งน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ กิตติมา วงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและการพาณิชย์ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารบริษัท บางจากฯ และบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ร่วมเชิญชวนให้ประชาชนนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาขายที่สถานีบริการบางจาก 44 แห่ง ผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” นำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF) ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG เริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

Continue Reading

ALTERNATIVE

การจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการบินที่ยั่งยืน

3 เมษายน 2565…ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส x bp x Neste ประกาศก้าวสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการขนส่งทางอากาศให้เป็นไปอย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สร้างจากวัสดุทางชีวภาพเพื่อการบินที่ยั่งยืน (SAF) มากกว่า 800 ล้านลิตรให้กับ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสภายใน 5 ปีข้างหน้า

Continue Reading