CIRCULAR ECONOMY

A&W Canada นำร่องใช้ถ้วยแบบยั่งยืนที่ร้านอาหารในโตรอนโต

4 พฤษภาคม 2565…A&W Canada เครือร้านฟาสต์ฟู้ดสัญชาติแคนาดากำลังทดสอบใช้ Zero Cup ซึ่งเป็นการออกแบบถ้วยแบบยั่งยืนที่ร้านอาหารบางแห่งทั่วโตรอนโต โดยจำหน่ายในร้าน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม

ถ้วยออกแบบโดยบริษัท ButterflyCup ในสหราชอาณาจักร ทำมาจากกระดาษทั้งหมด สามารถย่อยสลายได้ และรีไซเคิลได้ 100%

Zero Cup ไม่ต้องใช้ฝาปิด หลอดหรือพลาสติก และเคลือบด้วยของเหลวที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการรั่วซึม ด้วยโครงการนำร่องนี้ A&W ได้กลายเป็นแบรนด์หลักรายแรกในอเมริกาเหนือที่ใช้ Zero Cup

ในการเปิดตัวครั้งนี้ บริษัทได้เชิญชวนลูกค้าให้ร่วมมีประสบการณ์ตรงในการใช้ถ้วย โดยแสดงความประสงค์ใช้ในเว็บไซต์ของ A&W Canada

Susan Senecal ประธานและซีอีโอของ A&W Canada กล่าวว่า  ในแต่ละปี A&W Canada ให้บริการเครื่องดื่มสั่งกลับบ้านหลายล้านรายการ ดังนั้น การค้นหาโซลูชันแบบใช้แก้วแบบใช้ครั้งเดียวที่ยั่งยืนมากขึ้นเป็นวิธีหนึ่งที่เราสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก

“Zero Cup ใหม่ของเราเป็นขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นบนเส้นทางการกำจัดขยะให้เป็นศูนย์ ส่วนหนึ่งของการบรรลุภารกิจดังกล่าวคือการบุกเบิกนวัตกรรมที่ผู้คนต้องการ เพื่อให้มีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้น ถ้วยใหม่นี้เป็นวิธีเล็กๆ น้อยๆ ที่ชาวแคนาดาสามารถทำครั้งละเล็กละน้อย ง่ายๆ ทุกๆวัน”

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Zero Waste Canada ประมาณการว่าชาวแคนาดาใช้ถ้วยกาแฟทั้งหมด ปีละประมาณ 14,000ล้านถ้วย ถ้วยเหล่านี้ประมาณ 5 ล้านถ้วย เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง นอกจากนั้น การใช้ถ้วยกาแฟที่ย่อยสลายได้คาดว่าจะลดจำนวนการใช้พลาสติกที่รีไซเคิลยากด้วย

โครงการนำร่อง Zero Cup เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างของ A&W Canada ในการส่งเสริมนวัตกรรมด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ ปีที่แล้ว บริษัทเคยทำโครงการ A&W Cup Crew ใช้แก้วกลมในแวนคูเวอร์ รวมถึงยังเข้าร่วมโครงการนำร่องกับบริษัทรีไซเคิล Return-It ตรวจสอบวิธีการรีไซเคิลถ้วยกาแฟแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วย

ที่มา

You Might Also Like