ALTERNATIVE

ลอรีอัล คงตำแหน่งผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม

8 กุมภาพันธ์ 2563…คว้า AAA จาก CDP 4 ปีซ้อน ตอกย้ำการดำเนินงานของบริษัทต่อเนื่อง มุ่งลดปล่อยก๊าซคาร์บอน แก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในห่วงโซ่อุปทาน และยกระดับการดูแลน้ำ เพื่อเป็นบริษัทต้นแบบในเศรษฐกิจยั่งยืนแบบใหม่

ลอรีอัล กรุ๊ป ได้รับคะแนนในระดับ A ในหัวข้อสิ่งแวดล้อมทั้งสามรายการที่ CDP ทำการพิจารณา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการจัดการเพื่อความยั่งยืนทางทรัพยากรณ์น้ำ และการไม่ตัดไม้ทำลายป่า โดย CDP ได้ประเมินการทำงานของกว่า 8,400 บริษัท โดยลอรีอัลเป็นหนึ่งใน 6 บริษัท ที่ได้คะแนนเกรด A ทั้ง 3 ด้านในปีนี้ และเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับคะแนน AAA ถึง 4 ปีซ้อน

ฌอง-พอล แอกง ประธานและซีอีโอ ของลอรีอัล แสดงความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลถึง 4 ปีซ้อน ในคะแนนเกรด A ทั้ง 3 ด้าน

“เราได้ทำงานอย่างเต็มที่มาหลายปี ในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในเชิงในบริษัทเรา เพื่อไปสู่รูปแบบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนมากขึ้น คะแนนเกรด A นี้ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของทีมงานของเรา และเป้าหมายที่ท้าทายที่เราได้ตั้งไว้ในปี 2556 ในพันธสัญญาเพื่อความอย่างยั่งยืน Sharing Beauty With All  ของบริษัท เรามีความภูมิใจในผลงานที่ยอดเยี่ยมนี้ แต่เราทราบดีว่ายังต้องเดินหน้าการทำงานต่อเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามคำชี้แนะของผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และสิ่งที่โลกของเราต้องการ การทำงานในด้านความยั่งยืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมในการดำเนินงานและมีบทบาทสำคัญต่อการประสบความสำเร็จระยะยาวของบริษัทเรา”

ในปีนี้ มากกว่า 8,400 บริษัท ได้ตอบแบบสอบถามและเปิดเผยข้อมูลให้ CDP สำหรับการประเมิน บริษัทต่างๆ จะได้รับคะแนนตั้งแต่เกรด A ไปจนถึง D โดยวัดจากความละเอียดของข้อมูลที่เปิดเผย การรับรู้และการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และการแสดงวิธีการดำเนินงานที่เป็นผู้นำในด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี อาทิ การตั้งเป้าหมายที่มีความท้าทายและมีความหมาย เป็นต้น บริษัทที่ไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลไม่เพียงพอจะถูกจัดให้อยู่ในคะแนนเกรด F

ทั้งนี้ CDP ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่มีมาตรฐานกระบวนการพิจารณาคะแนนองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในระดับแนวหน้าที่มีความโปร่งใส

 

 ที่มาภาพ และข้อมูลเพิ่มเติม  

You Might Also Like