ALTERNATIVE

ทีทีบีไดรฟ์ ผู้นำสินเชื่อรถ EV ปล่อยแคมเปญ EV Guarantee Approve

23 กุมภาพันธ์ 2566…สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถ EV เพียงมียอดดาวน์เริ่มต้น 20% พร้อมจับมือกับพันธมิตรและคู่ค้า สนับสนุนผู้ใช้รถให้สามารถเข้าถึงยานยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น

ชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวถึงการเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 25% เห็นถึงแนวโน้มการตอบรับกับความนิยมของตลาดรถยนต์ EV ที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง จึงได้จัดแคมเปญพิเศษที่ครอบคลุมรถยนต์ EV ทุกประเภท สามารถผ่านการอนุมัติง่ายขึ้น และเร็วขึ้น พร้อมโปรแกรมสินเชื่อพิเศษอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาการผ่อนชำระได้สูงสุดยาวถึง 84 งวด

ผู้ผลิตรถยนต์ที่เข้าร่วมแคมเปญ ได้แก่

-รถยนต์ PHEV ทุกยี่ห้อ
-รถยนต์ BEV ยี่ห้อ Toyota, Honda, MG, ORA, Neta ทุกราคา
-รถยนต์ BEV ยี่ห้ออื่น(นอกเหนือจากข้อ 2) ที่มีราคา 1 ล้านบาทขึ้นไป
-รถยนต์ HEV ของยี่ห้อ Haval ทุกราคา
-รถยนต์ HEV ของยี่ห้อ Toyota, Honda ที่มีราคา 1 ล้านบาทขึ้นไปและเป็น Model ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ แคมเปญพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และออกรถกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566

ทีทีบีไดรฟ์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทั้งระบบ Ecosystem ด้วยการจับมือกับพันธมิตรและคู่ค้า เพื่อขยายฐานสินเชื่อรถ EV โดยเสริมความแข็งแกร่งให้กับคู่ค้า (OEM) ต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะสนับสนุนด้านแคมเปญส่งเสริมการขาย (Exclusive Partnership Campaign) สำหรับรถ EV แล้ว ยังมุ่งเน้นการพัฒนาการเชื่อมต่อโซลูชันด้านดิจิทัลร่วมกับคู่ค้าเพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัลแบบครบวงจร

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ทีเอ็มบีธนชาต เป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ออกตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ ตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond) ผ่านความร่วมมือของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) เน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศไทย ผ่านการขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ต้องการเลือกใช้รถ EV เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้รถสามารถเข้าถึงยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ได้ง่ายขึ้น

 

You Might Also Like