ALTERNATIVE

เยอรมนียังคงครองอันดับ 1 ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของโลก จาก Nation Brands Index

18 พฤศจิกายน 2563… NBI หรือสถาบันดัชนีการวัดแบรนด์ของประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงเผยต่อเนื่อง สหราชอาณาจักรและแคนาดาครองอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ

เยอรมนีได้คะแนนสูงเป็นพิเศษในการจัดการวิกฤตด้านการดูแลสุขภาพโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งใน 20 ประเทศที่มีมุมมองเชิงบวกต่อการจัดการกับความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพในช่วงวิกฤตของเยอรมัน นอกจากนี้ เยอรมนียังติดอันดับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกสะดวกสบายที่สุดในการเดินทางไปในอีก 5 ปีข้างหน้า

NBI (Anholt-Ipsos Nation Brands Index) กำหนดมูลค่าแบรนด์ของประเทศโดยใช้ดัชนี้ชี้วัด 6 ประเภท ได้แก่ การส่งออก ธรรมาภิบาล วัฒนธรรม ผู้คน การท่องเที่ยว และการย้ายถิ่นฐาน /การลงทุน ซึ่งประกอบด้วย 23 ปัจจัยตามแต่ละประเทศ โดยสำรวจในช่วงระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563 มีการสัมภาษณ์ผู้คนมากกว่า 20,000 คนจาก 20 ประเทศ และผลจากการสำรวจแปลเป็นการจัดอันดับ

ในปี 2563 เยอรมนีได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1ใน 10 อันดับแรกจากทั้ง 6 องค์ประกอบ โดยอยู่ในอันดับที่ 4 ในประเภท วัฒนธรรม ในขณะที่ประเภทการท่องเที่ยวขยับขึ้นหนึ่งอันดับ และปัจจุบันอยู่ในอันดับที่ 9

ในหมวดหมู่ย่อยด้านการท่องเที่ยวเยอรมนีขยับขึ้นหนึ่งอันดับ โดยอยู่ในอันดับที่ 7 ด้าน “อาคารและอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์” ในขณะที่ยังคงอยู่ในอันดับที่ 7 ด้าน “ชีวิตในเมืองที่มีชีวิตชีวาและสถานที่ท่องเที่ยวในเมือง”

เภทรา เฮดอร์เฟอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการการท่องเที่ยวเยอรมัน (GNTB) กล่าวว่า “ในโลกที่มีความผันผวนมากขึ้นเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 และความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์เยอรมนีถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ ความยั่งยืนและความรับผิดชอบ ทั้งในแง่ของสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ทำธุรกิจ เราทำแคมเปญดิจิทัล Destination Germany พยายามอย่างเต็มที่ในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอแม้ในช่วงวิกฤต เพื่อรักษาแบรนด์ของเราไว้ในใจผู้บริโภค ซึ่งเป็นจุดแข็งที่มีมูลค่าในตลาดโลก”

 

You Might Also Like