ALTERNATIVE

6 ขั้นตอนเล็ก ๆ ที่จะทำให้บ้านเป็น Green มากกว่าเดิม


27 -28 มิถุนายน 2563…ในโลกที่อาศัยอยู่ในวันนี้ พากเราตระหนักมากกว่าที่เคยเกี่ยวกับความสําคัญของการเป็น Green ยิ่งเราเข้าใจและมีความรับผิดชอบต่อโลกกว้างขึ้นเร็วเท่าไร เราก็สามารถดูแลมันได้เร็วเท่านั้น

นี่คือเหตุผลที่คนจํานวนมากในวันนี้กําลังใช้ขั้นตอนเล็ก ๆ แต่สําคัญที่จะทําให้บ้านและวิถีชีวิตของพวกเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่คุณจะเริ่มต้นอย่างไร ?  นี่คือ 6 ขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่าบ้านของคุณก้าวหน้าสำหรับการเป็น  Green มากขึ้น

1.ดูอุปนิสัยการดื่มน้ำของคุณ

เหมือนคนจํานวนมาก การดื่มน้ำจํานวนมากในแต่ละวัน เป็นเรื่องดี ! ปัญหา คือ พวกเราส่วนใหญ่ของเราดื่มน้ำจากขวดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง เว้นแต่จะนำไปรีไซเคิล แต่ละขวดที่ดื่มหมดจะนำไปฝังกลบ ดังนั้น ทำให้แน่ใจว่ามุ่งไปทาง Green ต้องใช้เวลามากขึ้น

ในการมองว่าแต่ละวันคุณดื่มน้ำอย่างไร มันเป็นความคิดที่ดีที่จะลองและลงทุนในจุดรีไซเคิลทั้งพลาสติก หรือเริ่มบริโภคน้ําจากแหล่งธรรมชาติ

2.ต้องเปลี่ยนนิสัยการกิน ….. เช่นเดียวกัน

สิ่งหนึ่งที่คุณควรทํา คือ พยายามซื้อเฉพาะสิ่งที่ต้องการ นั่นเป็นเหตุผลที่แนะนําให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงเรื่องอุปนิสัยการทานอาหาร เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สามารถสร้างความแตกต่างเล็กน้อย และทำเป็นประจำตลอดปี

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำคือ พยายามซื้อผลไม้และผักโดยไม่ต้องใส่บรรจุภัณฑ์ ขณะที่เราไม่สามารถหยุดการผลิตบรรจุภัณฑ์บางอย่างในปัจจุบัน สิ่งที่เราทำได้ก็คือ ไม่จําเป็นต้องรับบรรจุภัณฑ์ชนิดนั้นๆมาใช้

3.หยุดซื้อตัวเลือกราคาถูก

วิธีที่ดีที่อีกวิธีหนึ่งที่จะทิ้งนิสัยไม่สนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาเรื่อง Green ก็คือการสละตัวเลือกราคาถูกในการซื้อหาสิ่งของ การซื้ออาหารที่มีราคาถูกและง่ายอาจดูเหมือนเป็นความคิดที่ดี แต่อาจเป็นเพียง แท็คติคบริหารจัดการเงิน แต่กลับทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมเสียหาย

การซื้อจากแหล่งผลิตที่มีจริยธรรมจะทำให้แน่ใจได้ว่า คุณกําลังซื้อจากบริษัทที่มี footprint ทําลายสิ่งแวดล้อมน้อย มันอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็จริง แต่ก็จะสังเกตเห็นผลกระทบที่น่ายกย่องสำหรับการก้าวไปข้างหน้า

4.ลงทุนซื้อเสื้อผ้าที่ผลิตโดยไม่ใช้แรงงานเด็ก

เรื่องเดียวกันนี้ ใช้กับเสื้อผ้าที่เราใส่ด้วย หากคุณกําลังสวมใส่เสื้อผ้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มันอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม การซื้อผ้าจากบริษัทที่ใช้แรงงานถูกกฎหมายเป็นสิ่งที่ควรทำ และลงโทษโรงงานที่ใช้แรงงานเด็กในการผลิต

ยกตัวอย่าง เช่น สินค้าแว่นกันแดด การซื้อแว่นกันแดดที่ทําจากไม้ไผ่ ย่อมสนับสนุนเรื่อง Sustainable มากกว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากวัตถุดิบอื่น ๆจากป่าหรือทำจากพลาสติก มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ก็จริง แต่ทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจที่จะช่วยสภาพแวดล้อมในระยะยาว

5.ปลูกพืชบางชนิด

วิธีที่ดีที่จะช่วยสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น คือ การมุ่งหน้าออกไปในพื้นที่ใกล้เคียงที่สุดที่คุณสามารถเดินเล่น เพื่อซื้อเมล็ดผลไม้และผักบางอย่าง และลงมือปลูกมันลงในสถานที่ๆคุณไป สภาพตามธรรมชาติ น่าจะทำให้พวกมันมีแนวโน้มเติบโตได้ดี และสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความพิเศษให้แก่ผลผลิตจากธรรมชาติ และความ Green ที่มากกว่าเดิมให้แก่ท้องถิ่น

มันเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ แต่เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพลัง และความแข็งแกร่ง ให้กลับคืนสู่ท้องถิ่น อีกด้านหนึ่งก็ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย

6.ให้ความรู้คนรุ่นต่อไป

ไม่มีใครไม่ตาย สิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้ คือ ทำให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลโลก แสดงให้เห็นประโยชน์ของการใช้พลาสติกน้อยลง โดยใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวน้อยลง และผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีเน้นความยั่งยืน ไม่เกิดของเสียมากขึ้น

ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นความพยายามในการสร้างรากฐานสําหรับคนรุ่นใหม่ ให้มองเห็นหนทางสว่างไสวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะหากคุณสามารถทํางานกับบรรดาเด็กๆในท้องถิ่น ช่วยให้พวกเขาเห็นความสําคัญของการดูแลโลก ก็จะทำให้เกิดผลบวกแก่โลกในภาพรวม

ที่มา

 

 

You Might Also Like