ALTERNATIVE

ถึงทุกคนที่เจอวิกฤต

10 กันยายน 2563…มูลนิธิเอสซีจี ส่งต่อความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง ผ่านหนังสั้น “จดหมายจากปลายเท้า” นำเสนอเรื่องราวชีวิตจริงของ 4 บุคคล เจอวิกฤตโควิด-19 สะท้อนวิธีคิด วิธีปรับตัว และการรับมือในช่วงวิกฤต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ปลุกพลังและความหวังให้คนไทยทุกคนก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น มูลนิธิเอสซีจีได้ดำเนินการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนับแต่เดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ เด็กและเยาวชaน กลุ่มผู้ยากไร้และผู้ขาดโอกาส ทั้งในด้านของนวัตกรรมทางการแพทย์ ด้านสุขอนามัย ด้านอุปโภคบริโภค

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกจำนวนมากที่ตกงาน ถูกลดเงินเดือน กิจการต้องปิดลง สูญเสียทุกอย่างที่เคยสร้างมา ทำให้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเองลดหายไป หมดหวัง เสียกำลังใจ บางคนถึงขั้นตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง

มูลนิธิเอสซีจี ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนา “คน” เพราะเชื่อมั่นในคุณค่า ในความสามารถและศักยภาพของคน จึงได้หยิบยกประเด็นความสามารถในการ “ปรับตัว” ซึ่งถือเป็นพลังพิเศษที่แฝงอยู่ในตัวของทุกคน มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวถ่ายทอดผ่านหนังสั้นเรื่อง “จดหมายจากปลายเท้า” ที่นำเสนอชีวิตจริงของ 4 บุคคล ไม่ว่าจะเป็น บิวตี้บล็อกเกอร์, เจ้าของบาร์, ช่างซ่อมเครื่องซักผ้า และเชฟภัตตาคาร เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคนธรรมดาที่มีแนวคิดไม่ธรรมดา โดยแต่ละคนนั้นสามารถปรับตัวและรับมือกับโควิด-19 ในแบบของฉบับของตัวเองที่แตกต่างกันออกไป จนสามารถก้าวข้ามผ่านความยากลำบากในครั้งนี้

“มูลนิธิฯ หวังว่าเรื่องราวชีวิตจริงที่เราหยิบยกขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจ จะช่วยส่งต่อความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง ปลุกพลัง ปลุกกำลังใจ เหมือนที่ในหนังบอกไว้ว่า ถ้ายังไม่สูญเสียลมหายใจ ยังไงคุณก็จะรอด” สุวิมล กล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like