ALTERNATIVE

ยูโอบี เปิด U-Energy สินเชื่ออนุรักษ์พลังงาน ให้ End-User นาน 7 ปี & ผ่อนไม่มีดอกเบี้ยด้วยบัตรเครดิตยูโอบี 36 เดือน

11 เมษายน 2565… ผู้ประกอบการอาจเลือกซื้ออุปกรณ์หรือระบบอนุรักษ์พลังงานโดยตรง ภายใต้สินเชื่อเงินทุนสีเขียวสูงสุด 250 ล้านบาท นาน 7 ปี ส่วนเจ้าของที่อยู่อาศัย ผ่อนชำระไม่มีดอกเบี้ยนานสูงสุด 36 เดือน เมื่อจ่ายค่าปรับเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน ผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

แอนดี้ เฉี่ย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ Wholesale Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ระบุว่า ยูโอบีมุ่งมั่นในการช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ตั้งไว้ ผ่านการนำเสนอกรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืนในด้านต่างๆ โครงการ U-Energy เป็นอีกหนึ่งโซลูชันด้านสินเชื่อแบบครบวงจร ที่ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลง ผ่านกระบวนการการทำงานที่ทันสมัยและโปร่งใส ผนวกกับการร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนความยั่งยืนให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยเปิดตัวโครงการ U-Energy

“ในช่วงเริ่มต้นนี้ U-Energy มีพันธมิตรบริษัทจัดการพลังงาน 8 รายที่พร้อมให้ลูกค้าเลือกใช้ เพื่อริเริ่มโครงการอนุรักษ์พลังงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา การเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED การปรับระบบบริหารจัดการพลังงานและกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสม และการเปลี่ยนวัสดุด้านนอกอาคารเป็นวัสดุที่สะท้อนแสงอาทิตย์เพื่อลดการดูดซับความร้อน และการเปลี่ยนไปใช้ลิฟต์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่”

บริษัทจัดการพลังงานมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศนี้ เนื่องจากเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ อาทิ การให้คำปรึกษา การตรวจประเมินพลังงานในด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืนลความคุ้มค่าของต้นทุน รวมถึงการนำไปปฏิบัติใช้และการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในอาคารแบบครบวงจร

โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทจัดการพลังงานที่เป็นพันธมิตรในโครงการ U-Energy จะช่วยให้ลูกค้าลดปริมาณการใช้พลังงานลงได้เฉลี่ยร้อยละ 20

เจ้าของอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาจเลือกซื้ออุปกรณ์หรือระบบอนุรักษ์พลังงานโดยตรงภายใต้การเข้าถึงเงินทุนสีเขียวของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าของอาคารยื่นขอรับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 250 ล้านบาท ระยะเวลาสูงสุด 7 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดอุปกรณ์และระบบที่พันธมิตรโครงการ U-Energy พิจารณาว่าเหมาะสม เจ้าของอาคารที่เป็นลูกค้าธนาคาร อยู่แล้วจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกระบวนยื่นขออนุมัติสินเชื่อผ่านช่องทางพิเศษเพื่อความรวดเร็วก่อนใคร หรืออาจเลือกรูปแบบ “Energy-as-a-service” ซึ่งธนาคารจะให้สินเชื่อแก่พันธมิตรในโครงการ U-Energy โดยเจ้าของอาคารไม่เสียค่าใช้จ่ายเริ่มแรกใดๆ

สำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัย ธนาคารยูโอบี นำเสนอแผนผ่อนชำระไม่มีดอกเบี้ยนานสูงสุด 36 เดือน เมื่อชำระค่าปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

โครงการ U-Energy เป็นหนึ่งในโซลูชันการเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืนของยูโอบี ภายใต้กรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่อเมืองอัจฉริยะของยูโอบี (UOB Smart City Sustainable Finance Framework) ซึ่งก่อนหน้านี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการ U-Solar แพลตฟอร์มการเข้าถึงเงินทุนครบวงจรสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในเอเชียภายใต้กรอบแนวคิดเดียวกันไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินี้จะช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าถึงผลิตภัณฑ์ธนาคารสีเขียวหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความยั่งยืน โดยไม่ต้องพัฒนากรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนของตนเอง

โครงการ U-Energy เปิดตัวครั้งแรกในปี 2564 ในสิงคโปร์และมาเลเซีย และจะเปิดตัวในอินโดนีเซียในอนาคตอันใกล้ การออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารและที่อยู่อาศัยในประเทศที่ยูโอบีดำเนินธุรกิจ จะช่วยลดค่าไฟและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ธุรกิจและเจ้าของที่อยู่อาศัยบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนที่ตั้งไว้

 

You Might Also Like