ACTIVITIES

รักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบเดิม ผ่าตัด รังษีรักษา ให้คีโม ใช้กัญชา แบบใหม่ “ถอดรหัสยีนมะเร็งเฉพาะบุคคล”

12 มีนาคม 2562…การถอดรหัสยีนมะเร็ง-รักษามะเร็งเต้านมด้วยการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) เน้นการกำหนดวิธีการรักษาที่มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยรายบุคคล เพื่อให้เกิดผลทางการรักษาสูงสุด และเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด ซึ่งต้องระดมทุนเพื่องานวิจัยครั้งนี้

โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม โครงการเพื่อสังคมภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นำโดย การุณี สุหร่าย (ที่ 2 จากขวา) และอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ (ขวา) กรรมการบริษัท ร่วมมอบเงินบริจาคและชุดชั้นในบาลานซิ่งบรา พร้อมด้วยเต้านมเทียมและหมวกสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ รวมมูลค่า 1,410,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยถอดรหัสยีนมะเร็งในผู้ป่วยชาวไทย ความหวังใหม่ในการรักษามะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) โดยมีศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา(ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และอ.ดร.นพ. วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช เป็นตัวแทนรับมอบ ในงาน “CANCEL CANCER FESTIVAL 2019”

ภายใน 3 ปีข้างหน้าคือพ.ศ. 2565  มีเป้าหมายจะนำงานวิจัยนี้ช่วยเลือผู้ป่วยอย่างน้อย 2,000 ราย ซึ่งได้รับการถอดรหัสยีนมะเร็งแบบเฉพาะบุคคล และจะเป็นฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเรื่องใหม่ที่พบจากการรักษาด้วยการถอดรหัสยีนมะเร็ง มาพร้อมกับการค้นพบยาในกลุ่มมุ่งเป้า ชื่อ Targeted Therapy ทำให้ผลการรักษาดีขึ้น ซึ่งจะต้องใช้ทุนวิจัยทั้งสิ้นกว่า 200 ล้านบาท

 ข้อมูลเพิ่มเติม

You Might Also Like