ACTIVITIES

“สิงห์อาสา” ส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า พื้นที่เชียงใหม่-เชียงราย

6 เมษายน 2563…อุปกรณ์ดับไฟป่ามากมาย เช่น ไม้ตบดับไฟ เครื่องฉีดพ่นน้ำพ่นลม จำนวนรวมอีกกว่า 700 ชุด น้ำดื่มสิงห์ จำนวนรวมกว่า 15,000 แพ็ค

เป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วที่เกิดไฟไหม้ป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก รวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

สิงห์อาสา โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคเหนือ​ ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด, บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด ร่วมส่งมอบความช่วยเหลืออีกครั้ง โดยได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า และน้ำดื่มสิงห์ ให้กับ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จ.เชียงใหม่, ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จ.เชียงราย และ มูลนิธิกระจกเงา ที่กำลังลงพื้นที่ที่ ต.แม่ยาว จ.เชียงราย

“สิงห์อาสา” จะยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนภารกิจดับไฟป่าของทุกพื้นที่ในปีนี้ ประสบความสำเร็จ “สิงห์อาสา และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา” ในทุกพื้นที่ขอเป็นพลังเล็กๆ 
ที่ไม่เคยยอมแพ้และท้อถอย และพร้อมที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ที่เดือนร้อน เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับ
ประชาชาชนและเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ต่อไป

ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว สิงห์อาสา ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่ามาโดยตลอด และยังคงให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายจังหวัด ได้แก่ นครนายก จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ลำปาง เชียงราย และเชียงใหม่

 

 

You Might Also Like