ACTIVITIES

มูลนิธิเอสซีจี มอบอุปกรณ์ลาดตระเวน 3,868 ชุด แก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

23 มกราคม 2563…เชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี เป็นตัวแทนผู้สนับสนุนโครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” ปีที่ 2 ให้ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทั้งนี้ เป็นการมอบแก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ในสังกัดสำนักงานอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักงานอุทยานแห่งขาติ และสำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่าจำนวนทั้งสิ้น 3,868 ชุด ที่เป็น อุปกรณ์ลาดตระเวน ได้แก่ ชุดเครื่องแบบลายพราง และเป้เดินป่า มูลค่า 3,500,000 บาท

โครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และภาคประชาชน ที่ผนึกพลังในการสนับสนุนช่วยเหลือการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าผ่านกิจกรรมระดมทุนต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา ได้แก่กิจกรรม Run for Heroes และ กิจกรรม Trail for Heroes รวมทั้งการสนับสนุนเสื้อโครงการและเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไป

ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิทักษ์ป่า และส่งต่อพลังสนับสนุนให้พวกเขามีกำลังใจปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง โดยไม่ต้อง“ห่วงหน้า พะวงหลัง” พร้อมปกป้องผืนป่าแทนคนไทยได้อย่างเต็มที่

 

 

You Might Also Like