ACTIVITIES

Dreamunity ชุมชนในฝัน…เราสร้างได้

4 กันยายน 2562…มิตรผลส่งเสริมทักษะศิลปะให้กับเยาวชน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ คู่การร่วมปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรักและอยากมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนในฝันให้เกิดขึ้นจริง

กรรณิกา ว่องกุศลกิจ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชน กลุ่มมิตรผลมุ่งสนับสนุนให้ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการพัฒนาชุมชนให้ครบทั้ง 5 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนดังที่กลุ่มมิตรผลได้ทำมาโดยตลอด

“กลุ่มมิตรผลเชื่อว่าการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 มิติ ได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีเยาวชนเป็นรากฐานสำคัญ เราจึงตั้งใจจัดขึ้นโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้ถ่ายทอดชุมชนในฝันผ่านการแต่งแต้มภาพสีน้ำ พร้อมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนชุมชน เพื่อนำไปสู่การร่วมพัฒนาชุมชนตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในชุมชนต่อไป”

ภายใต้แนวคิด  Dreamunity  ที่เกิดจากการผสมคำระหว่าง Dream (ความฝัน) + Community (ชุมชน) + Unity (ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว) กิจกรรมค่ายศิลปะกลุ่มมิตรผล ปีที่ 6 – “Dreamunity ชุมชนในฝัน…เราสร้างได้” ซึ่งจัดขึ้นตลอด 3 วัน ได้เปิดพื้นที่อิสระทางจินตนาการให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ชุมชนในฝันของตนเองผ่านภาพวาดสีน้ำ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของชุมชนที่ดีทั้ง 5 มิติข้างต้น

เหล่าจิตรกรวัยเยาว์ยังได้รับแรงบันดาลใจผ่านการเรียนรู้ศิลปะโดยตรงจากวิทยากรพิเศษ อาจารย์สังคม ทองมี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ที่มาร่วมแบ่งปันเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับจิตรกรฝึกหัด พร้อมทั้งได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมฐาน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตั้งแต่พื้นฐานการวาดภาพ เทคนิคการวาดเส้น การจัดองค์ประกอบศิลป์ และการใช้สี ไปจนถึงกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติม เช่น การเพ้นท์กระถาง ปั้นดิน พร้อมเปิดโลกเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพชุมชนด้านเศรษฐกิจ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ อาทิ การปลูกผัก เพาะเห็ด เก็บไข่ไก่ ทำสบู่ ทำเทียน และปั้นดิน ปิดท้ายด้วยช่วงการประกาศผลการประกวดภาพวาดสีน้ำ ที่ให้เหล่าจิตรกรน้อยได้ออกมาเสนอแนวคิดจากผลงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เกิดชุมชนในฝันขึ้นจริง

ด.ญ. พิณนภา ยศดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ผู้ชนะอันดับที่ 1 การประกวดภาพวาดสีน้ำ แสดงความรู้สึกว่า “จากผลงานของหนู จะเห็นได้ว่ามีเด็กผู้หญิงปลูกต้นไม้อยู่ตรงกลาง ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ด้านหนึ่งแห้งแล้ง ด้านหนึ่งอุดมสมบูรณ์ หนูอยากจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ร่วมพัฒนาชุมชนในฝันให้อุดมสมบูรณ์ หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้เพราะนอกจากจะได้ฝึกวาดภาพ ยังได้รับแรงบันดาลใจจากการทำกิจกรรมสนุกๆ กับเพื่อนใหม่ด้วย”

“ศิลปะ” จึงเป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการจุดประกายและปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรักและห่วงแหนชุมชน งานศิลปะนั้นช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิดและจิตใจที่ดีให้กับเยาวชน รวมถึงให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แสดงออกทางอารมณ์ และถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกจากใจจริง

 

You Might Also Like