ACTIVITIES

ดี–แลนด์ฯ นำทีมจิตอาสาปันสุขเด็กน้อยบนดอยสูง

25 ธันวาคม 2562… “คนดี–ดีแลนด์” (ปันสุข ก็สุขใจ) จัดกิจกรรม “รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์ ปี 2563” โดยนำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานเดินทางไปร่วมปรับปรุงห้องสมุด ห้องครัว รวมทั้งส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านสว้า ห้องเรียนสาขาบ้านขุนน้ำจอน

โรงเรียนดังกล่าว ตั้งอยู่บนดอยสูงในพื้นที่ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ

ศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี–แลนด์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า โครงการ “คนดี–ดีแลนด์” (ปันสุข ก็สุขใจ) เป็นโครงการเพื่อสังคม (CSR) ที่ดี–แลนด์ กรุ๊ป ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและลูกบ้านได้แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับสังคมร่วมกัน ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักการให้และมีจิตอาสา รวมถึงเป็นสะพานบุญในการรวบรวมสิ่งของบริจาคจากผู้ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในท้องถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนที่มีงบประมาณจำกัดอีกเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ

“ดี–แลนด์ กรุ๊ป ยึดหลัก To Give Before เริ่มคิดจากการให้ ใส่ใจเพื่อชีวิตอีกขั้น ตั้งแต่ในระดับพนักงาน ต่อยอดไปถึงลูกค้าหรือลูกบ้าน และขยายไปยังสังคมในวงกว้าง ด้วยการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของดี–แลนด์ กรุ๊ปในการสร้างสังคมที่มีจิตอาสาเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม สร้างสังคมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูล โดยมุ่งเน้นไปที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานในองค์กร ลูกบ้านที่อาศัยอยู่ในโครงการของดี–แลนด์ กรุ๊ป รวมถึงชุมชนและสังคมโดยรอบ ซึ่งในครั้งนี้เราได้ร่วมปรับปรุงห้องสมุด ห้องครัว และส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์การเรียน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสิ่งของจำเป็นให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านสว้า ห้องเรียนสาขาบ้านขุนน้ำจอน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยหวังให้เด็กและเยาวชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ศิริพงษ์ กล่าว

ศิริพงษ์ สมบูรณ์ และ ธนาคาร แก้วโก

ธนาคาร แก้วโก หรือ ครูแบงค์ ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนบ้านสว้า ห้องเรียนสาขาบ้านขุนน้ำจอน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เล่าให้ฟังว่า บ้านขุนน้ำจอนเป็นหมู่บ้านอยู่บนภูเขาและห่างไกลจากโรงเรียนตามปกติทั่วไป ครูจึงต้องกระจายไปสอนตามหมู่บ้าน เรียกกันว่าห้องเรียนสาขา ซึ่งโรงเรียนบ้านสว้า ห้องเรียนสาขาบ้านขุนน้ำจอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านขุนน้ำจอน ซึ่งพื้นที่พิเศษในท้องถิ่นทุรกันดาร มีความยากลำบากในการเดินทาง โดยเฉพาะช่วงขึ้นเขาไปโรงเรียนระยะทางเพียง 9 กิโลเมตร แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน 1–2 ชั่วโมง

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 32 คน มีครูประจำการ 1 คน รายวิชาที่สอนเน้น 3 วิชาหลักๆ คือ 1. ภาษาไทย เน้นให้อ่านออกเขียนได้ 2. คณิตศาสตร์ บวกลบคูณหารได้ และ 3. สภาวะแวดล้อม เน้นการช่วยเหลือตัวเอง เช่น การใช้ชีวิตอยู่ในป่า ก่อไฟเป็น ทำกับข้าวกินเองได้ เอาตัวรอดได้เวลาที่พ่อแม่ออกไปทำไร่ ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ครูต้องช่วยดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านด้วย เป็นครู เป็นพ่อครัวทำอาหารให้เด็ก เป็นผู้ใหญ่บ้าน และมีหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในยามที่เด็กๆ และชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยอีกด้วย
“ตอนนี้มีผมเป็นครูประจำการเพียงคนเดียวครับ โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านขุนน้ำจอน ซึ่งในหมู่บ้านมีที่อยู่อาศัย จำนวน 17 หลังคา 39 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 128 คน ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทยและเป็นชาวเขาเผ่าลั๊วะ ชาวบ้านในพื้นที่ประกอบอาชีพทำข้าวไร่ซึ่ง 1 ปี ทำได้ครั้งเดียว นอกจากนั้นก็มีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะ เลี้ยงหมู เก็บผักเก็บหญ้ามาค้าขายเพื่อซื้อกับข้าว ซึ่งทางครูก็ได้ให้เมล็ดพันธุ์พืชผักกับเด็กและชาวบ้านเพื่อนำไปปลูก
ที่บ้าน แล้วใช้เงินงบประมาณค่าอาหารกลางวันซื้อพืชผักเหล่านี้มาปรุงอาหารให้เด็กนักเรียนรับประทาน วนอยู่แบบนี้ พออยู่พอกิน และในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท ดี–แลนด์ กรุ๊ปเป็นอย่างมากที่นำข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋อง ขนม นม น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เครื่องปรุงรส สำหรับนำไปปรุงอาหารให้กับเด็กๆ รวมถึงการปรับปรุงห้องสมุด ห้องครัว และมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนของเราครับ” ครูแบงค์ กล่าวในท้ายที่สุด

บรรยากาศการร่วมกิจกรรมของ D-LAND

To Give Before” เริ่มคิดจากการให้ สังคมไทยจะน่าอยู่และเป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

You Might Also Like