ACTIVITIES

บริจาคผิวหนังต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ @ โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน

28 ตุลาคม 2566…วาสลีนประกาศจับมือกับสภากาชาดไทยและเซเว่น อีเลฟเว่น เปิดตัว “โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน” เชิญชวนผู้บริโภคร่วมเป็นฮีโร่ในชีวิตจริง มีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบนผิวหนังอย่างรุนแรง ด้วยการสร้างการตระหนักรู้ให้คนไทยทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของการบริจาคผิวหนัง และร่วมกับบริจาคผิวหนังให้แก่ธนาคารผิวหนังของสภากาชาดไทยซึ่งกำลังอยู่ในสภาวะขาดแคลนผิวหนังสำรอง

สถิรวรรณ เอี่ยมอ่อง ผู้นำฝ่ายพัฒนาตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย และ จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวถึงความร่วมมือ “โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน”

สำหรับวาสลีนเชื่อว่า ผิวหนังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ทุกคนสามารถออกมาใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ทุกคนในที่นี้หมายรวมถึงผู้ประสบภัยหรือผู้ได้รับผลกระทบทางผิวหนังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก หรืออุบัติเหตุ ผู้ป่วยเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยที่ต้องการการปลูกถ่ายผิวหนังและการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

“จากการศึกษาข้อมูลพบว่าผิวหนังสำรองที่จะมาปลูกถ่ายผิวหนังให้กับผู้ป่วยเหล่านี้กำลังขาดแคลน เนื่องจากประชาชนชาวไทยยังไม่ตระหนักรู้ถึงการบริจาคผิวหนังเช่นเดียวกับการบริจาคอวัยวะอื่นๆจึงเป็นที่มาของโครงการนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในวงกว้างถึงความสำคัญในการบริจาคผิวหนัง”

ผิวหนังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงไม่ได้รับผิวหนังมาปะรักษาบาดแผล จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงเนื่องจากการติดเชื้อและการสูญเสียโปรตีน แร่ธาตุ และน้ำเหลือง การปลูกถ่ายผิวหนังสามารถช่วยลดระยะเวลาในการรักษา ลดความเจ็บปวดจากการล้างและปิดแผลด้วยผ้าก๊อซทุกวัน ช่วยให้แผลไม่หดรั้งตามข้อพับและข้อต่อ ลดโอกาสพิการและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้

ธนาคารผิวหนัง หรือ Skin bank ตั้งครั้งแรกในประเทศไทยพ.ศ. 2558 เพื่อจัดเก็บผิวหนังจากผู้บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อที่เสียชีวิตสำหรับให้บริการแก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ได้นำไปใช้รักษาแผลผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก หรือประสบอุบัติเหตุขั้นรุนแรง ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและลดโอกาสพิการหรือเสียชีวิต เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติให้แก่ผู้ป่วย แต่ผิวหนังสำรองในธนาคารผิวหนังของสภากาชาดไทยกำลังตกอยู่ในสภาวะขาดแคลน การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริจาคผิวหนังจึงเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

การผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการบริจาคผิวหนังเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในครั้งนี้ วาสลีนจะสื่อสารครอบคลุมไปยังคนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับโครงการผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ ‘วาสลีน ปิโตรเลียม เจลลี่ ลิมิเต็ด อิดิชัน’ โดยวาสลีนจะบริจาคเงินสมทบแก่สภากาชาดไทย 1 บาทสำหรับทุกๆ 1 กระปุกที่จำหน่ายได้ ซึ่งจะช่วยให้สภากาชาดไทยในฐานะองค์กรการกุศลระดับชาติสามารถดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์และเป็นที่พึ่งของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป คาดหวังว่าน่าจะได้เงินสมทบจากการร่วมมือกันครั้งนี้ประมาณ 500,000 บาท

โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน” มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

You Might Also Like